önol üroloji

onoluroloji 11Prof Dr. Ş. Yavuz ÖNOL, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değişik kademelerinde 33 yıl boyunca başasistan, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunup öğretim üyesi ve klinik şefliği görevlerini icra ettikten sonra kıdemli Albay olarak emekli olmuştur. Sonrasında eğitim araştırma faaliyetlerine Üroloji Klinik Şefi ve Üroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak devam etmiştir. Bu görevler esnasında bir çok üroloğun eğitiminde rol oynamıştır. Kariyeri boyunca 427 adet ulusal ve uluslararası yayın ve bildiriye imza atmıştır. Ayrıca 2 adet dünya tıp literatürüne girmiş ameliyat teknikleriyle (TURC Tekniği Ve ONOL Tekniği), üroloji bilim dalına katkı sağlamıştır. 1990’dan bu yana profesör olarak çalışmalarına devam eden Önol, ayrıca çocuk ürolojisi üst ihtisas diplomasına da sahiptir. Kariyeriyle dünya üroloji camiasında tanınmış bir hekimdir. Çalışmalarını daha çok ürolojik kanser cerrahisi, çocuk ürolojisi, kadın ürolojisi ve rekonstrüktif üroloji konularında yoğunlaştırmıştır. Spesifik olarak da erkek ve kadın üretroplasti alanında tanınmaktadır.

yavuz onol cv 2 min 1

yavuz onol cv 1 min 1

 

Yöneltilen Doktora Tezleri / Sanatta Yetelilik Çalışmaları

1. Halil İbrahim Çam Asis. Dr. “Snodgrass tekniği ile yapılan distal hipospadias onarımında çift kar dartos flap kullanımının etkinliği” Uzmanlık Tezi /2002 – 2007) – Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şinasi Yavuz Önol

2. Mesut cilli Asis Dr. “Èkstraperitoneal sistektominin literatürdeki intraperitoneal sistektomi ile karşılaştırılması” uzmanlık Tezi (2005 – 2010) – Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şinasi Yavuz Önol

3. Alpaslan Akbaş Asis. Dr. “Bilateral VUR’da modifiye Lich Gregoir tekniği sonuölarının karşılaştırılması” Uzmanlık Tezi (2004 – 2009) – Texz Danışmanı : Prof. Dr. Şinasi Yavuz Önol

4. Baran Antar Asis. Dr. “Postprostatektomik inkontinansta spiral TOT sling operasyonu” Uzmanlık Tezi (2005 – 2010) – Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şinasi Yavuz Önol

5. Burak Aslan Asis. Dr. “Parsiyel nefrektomi yapılan renal tümörlü olgularda pedikül klempajı ile parankimal klempajın postos sonuçlarının karşılaştırılması”Uzmanlık Tezi (2005 – 2010) Tez Danışmanı : Prof Dr. Şinasi Yavuz Önol

6. Osman köse Asis. Dr. “İleri evre POP onarımında yeni bir cerrahi teknik : Ekstraperitoneal sakrokolpopeksi”Uzmanlık Tezi (2005 – 2010) Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şinasi Yavuz Önol

7. Abdulmuttalip Şişek Asis. Dr. “Stres üriner inkontinansında transobturator ve retropubik midüretral gevşek sling cerrahisinin etkinlik ve sonuçlarının karşılaştırılması”Uzmanlık Tezi (2005 – 2010) – Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Yavuz Önol

8. Ramazan Topaktaş Asis. Dr. “RRP’de rabdosfinkter anastomoz sütürünün postop inkontinansa etkisi”Uzmanlık Tezi (2006 – 2011) – Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Yavuz Önol

9. Emre Can Polat Asis. Dr. “TVP ve TUR prostatektomi yapılan hastaların PSA değişikliklerinin karşılaştırılması” Uzmanlık Tezi (2006 – 2011) – Tez danışmanı : Prof Dr. Şinasi Yavuz Önol

İdari Görevler

 • Haziran 1977 – Ocak 1980 GATA Üroloji Kliniği Başasistanı, Ankara
 • Ocak 1980 – Şubat 1985 İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi Baştabibliği Üroloji Klinik Şefliği
 • Şubat 1985 – Haziran 1990 GATA Haydarpaşa ve Tıp Fakültesi Üroloji Klinik Şef Yrd. (Doçent)
 • Haziran 1990 – Şubat 1993 GATA Haydarpaşa ve Tıp Fakültesi Komutanlık Emrine (Profesör)
 • Şubat 1993 – Ocak 1998 Haydarpaşa ve Tıp Fakültesi Klinik Şefliği, (Ağustos 1995 – Nisan 1996 Dz.K.K. Lojistik Başkanlığı Emrine)
 • 1993 – 2005 yılları arası, ABD’de ziyaret edilen Üroloji merkezleri

1993 – 2005 yılları arasında değişik zamanlarda 15’er gün Amerika’da bulunan aşağıdaki üroloji merkezlerinde bilgi alışverişinde bulunma

Bilimsel kuruluşlara üyelikler

 • Türk Üroloji Derneği,
 • Ürolojik Cerrahi Derneği,
 • Türk Pediatrik Üroloji Derneği,
 • Türk Endoüroloji Derneği,
 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
 • Amerikan Üroloji Derneği (AUA)
 • Üroonkoloji Derneği
 • Kontinans Derneği
 • Androloji Derneği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Fourniers’ Disease: Adjunctive hyperbaric oxygen therapy to classic therapy. Baykal K., Albayrak S., İnan H., Elbuken E., Dudar S., ÖNOL Y., internatonal Journal of Urology 3:2 161-162,1996

A2. Hydatid disease of the kidney: Evaluation of diagnostic procedures and treatment. Baykal K., ÖNOL Y., İseri c., kalci e., Kizilkaya E., İnan H. and Even D., İnter J. Urology Man no: 95111, 1996

A3. Diagnosis and treatment of renal hydadit disease: presentation of four cases. Baykal K. İnan H., ÖNOL Y., İşeri C., Kalcı E., Kızılkaya E., Erden D., İnter J. Urology 3:497-500, 1996

A4. Metastasis of Prostate Adenocarcinoma to Testis. Baykal K, Yildirim S, İnan H, Kalci E, Albayrak S, Cingil H, ONOL S.Y., Int. J. Urology; 4: 104-105,1997

A5. ONOL Ş.Y.., ÖNOL F.F., Onur S, İNAN H, Akbaş A, köse O. Reconstruction of strictures of the fossa naviculars and meatus with transverse island fasciocutaneous penile flap. j. unroll 2008;179:1437-1440

A6. ONOL Ş.Y.., Özlem Y.İ., ÖNOL F.F., Özbek E, Arslan B, Akbaş A, A novel pull-through technique for the surgical management of idiopathic hyeocele. J. Urol 2009; 181 (3):1201-1205

A7. ÖNOL F F, Akbaş A, Erdem MR, ÖNOL Ş Y, Lich-geregoir ureteral reimplantation with fixation of ureter during detrusorrachy as a reliable outpatient anti-reflux procedure. Our. J. Led. Sure 2009;19(5) : 320-324.

A8. ÖNOL FF, Akbaş A, Köse O, ÖNOL ŞY, short stay pyeloplasty with transverse dorsal lumbotomy incision: our 10-years experiences. Urology 2009;74: 1309 1313 (including editorial comment & reply by authors)

A9. ÖNOL ŞY, ÖNOL F F, outpatient Novel Out-Leaf (ONOL) Procedure for İdiopathic Hydrocele. BJU İnt;105:890-894 (2010)

A10. Akbaş A, Akman T, Erdem E, Antar B, Kılıcaslan I, Onol Y. Female urethral malignant melanoma with vesical invasion: A case report. Kaoshsiang J Med Sci 2010; 26 : 96

A11. ONOL F F, Kaya E, Köse O, ONOL SY. A novel technique ffor the management of advanced uterine / vault prolapse: exztraperitoneal sacrocolpopexy. Int Urogynecol J. 2011 Jul ; 22 (7): 855-61.

A12. ÖNOL FF, Antar B Köse O, Erdem MR, ÖNOL ŞY. techniques and results of urethroplasty for female urethral strictures: our experience with 17 patients. Urology. 2011 Jun; 77(6):1318-24

A13. simsek A, Kurt O, Verim L, ONOL SY. rupture of superficial dorsal vein of penis. Arch İtal urol Androl. 2011 Jun;83(2):102-4.

A14. Topaktaş R, tepeler A, Kurt o, Erdem MR, Armağan A, ONOL SY. recrovesical fistula related tp transurethral resection of a bladder lesion. Case rep Med. 2011;2011:801290.

A15. Tepeler A, Erdem MR, Kurt O, Topakbas R, kılıcaslan I, Armağan A, ONOL SY. A rare renal epithelial tumor: mucinous cystadenocarcinoma case report and review of the literature. Case Rep Med. 2011;2011:686283.

A16. Tepeler A, Armağan A, Akman T, Polat EC, Ersöz C Topaktaş R, Erdem MR, ONOL SY. İmpact of percutaneous renal access technique on outcomes of percutaneous nephrolithotomy. J Endourol. 2012 Jul;26(7):828-33

A17. ONOL SY, ONOL FF, Gumus E, Topaktaş R, Erdem MR. reconstruction of distal urethral strictures confined to the glans with circular buccal mucosa graft. Urology. 2012 May ;79(5):1158-62

A18. ONOL FF, ONOL SY. review of exztraperitoneal sacrocolpopexy as a technique for advanced uterine and vault prolapse. Curr Open Obstet Gynecol. 2012 Aug; 24(4):253-8

A19. Tepeler A, Armagan A, Akman T, Sılay MS, Akcay M, Başıbüyük I, Erdem MR, ÖNOL ŞY, Is fluoroscopic imaging mandtory for endoscopic treatment of ureteral stones? Urology. 2012 Nov;80(5):1002-6

A20. Armagan A, Tepeler A, Silay MS, Ersoz C, Akcay M, Akman T, Erdem MR, ONOL SY. Micropercutaneous nephrolithotomy in th treatment of moderate-size renal calculi. J Endourol. 2013 Feb; 27(2):177-81

A21. Tepeler A, Silay MS, Armagan A, Basıbuyuk I, Akman T, Akcay M, ONOL SY. Laparoscopicüassisted “microperc”of a stone in a pelvic kidney of a 3-years-old girl. J Laparoendosc Adc Surg Tech A. 2013 feb; 23(2):174-6

A22. Metin A, Gürel S, ÖNOL SY, ÖNOL FF, Gücük A, Boran Ç, dağıstan E. Uretral quadruplication with three blind-ending branches. İnt Urol Nephrol. 2013 Feb;45(1):69-71

A23. Tepeler A, Sikay MS, Akman T, Akcay M Ersoz Ckardas S, Erdem MR, Armagan A, ONOL SY. Comparison of flexible and rigid cystoscopyüassisted ureteral carheter insetion before percutaneous nephlithotomy: a prospective randomized trial. J Endourol. 2013 Jun;27(6):7222-6

A24. Önol FF, ÖNOL SY, Tahra A, Boylu U. Ventral inlay labia minora graft urethroplasty for the management of female urethral strictures. Urology. 2014 Feb; 83(2): 460-4

A25. Şimşek A, ONOL SY, Kurt O. Treatment of urethral strictures in balanitis xerotica obliterans (BXO) using circular buccal mucosal meatoplasy: experiences of 15 cases. Arch İtal Urol Androl. 2014 Mar 28;86/1):23-5

A26. Erdem MR, Tepeler A, Gunes M, Sılay MS, Akman T, Akcay M, Armagan A, ONOL SY. Laparoscopic decortication of hilar renal cysts using Ligasure. JSLS. 2014 Apr-Jun;18(2):301-7.

A27. ÖNOL SY, Sevket O, Onol FF, Erdem R, Tepeler A. Minimum 1- year results of mesh spiral-sling procedure in managing refractory and primary disabling stress urinary incontinence. Int Urogynecol J. 2014 Oct;25(10):1399-404.

A28. Polat EC, Erdem MR, Topaktas R, Ersoz C, ONOL SY. Our experiences in chordee without hypospadias: results of 102 cases. Urol J. 2014 Sep 6; 11(4):1783-7

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basilan bildiriler

B1. Sexual Function Following Nerve Sparing Radical Prostatectomy: Result of !5 Cases. ONOL Y, Albayrak S, Erden D, işeri C, Tuncay S., Şahin C, International Congress Andrology April 21-24 1993, Antalya

B2. Sexual Function Following Perineal Urethroplasty: Our results in 10 cases. ONOL Y, Albayrak S., Eden D., İşeri C, Tuncay S, Şahin C, Şenkul T., İnternational Congress Andrology April 21-24 1993,Antalya

B3. Bladder Mucosa and Buccal Mucosal Grafts For Urethral Reconstruction : Our Results in 16 cases. ONOL Y, Albayrak S, Erden D, Özbilek B., Tuncay S, 3. Mediterranean Congress Of Urology. 20 June – 03 July 1993, İstanbul

B4. Posterior Vertical Lumbotomy versus ESWL Monotherapy in treatment of upper urinary tract calculi larger than 2 cm in diameter. Albayrak S, ONOL Y, Ersay A, Erden D, Kocaman K, 3. Mediterranean Congress Of Urology. 20 June- 03 July 1993, İstanbul

B5. The Diagnostic Value of Selective Neurophysiology Testing (BCR,PEP) In Evalation of important Patient. Result of 64 cases. Albayrak S, ONOL Y, Saraçoğlu M, İşleri C, Baykal K, Tuncay S, 3. Mediterranean Congress Of Urology. 20 June- 03 July 1993, İstanbul

B6. Urinary Diversions and radical surgery in 34 cases with invasive bladder carcinoma. Albayrak S, ONOL Y., İşeri C, Erden D, İnal H, Tuncay S, 3. Mediterranean Congress Of Urology. ‘0 june – 03 July 1993, İstanbul

B7. Orthotopic illegal neobladder: Result in 7 cases. ONOL Y., Albayrak S, Erden D, İşeri C, Şahin C, 29. International congress of Military Medicine 18-25 September 1993, İstanbul

B8. Radical Retropubic Prostatectomy. Our experience in 18 cases. ONOL Y., Albayrak S, Erden D, İşeri C, Şenkul T, 3. mediterranean Congress Of Urology. 20 june – 03 July 1993, İstanbul​B9. Anatomo-pathologic study of 18 radical prostatectomy specimens. Tumor volume, Location and capsular invasion. Albayrak S, Yıldırım Ş, ONOL Y, Erden D, Tuncay S, 29. international Congress Of Military Medicine 18-25 September 1993, İstanbuk

B10. Thoraco-abdominal approach for testicular and upper pole renal tumors. ONOL Y., Albayrak S, Erden D, İşeri C, 29. International congress Of Military Medicine 18-25 September 1993, İstanbuk

B11. Our Experiences in perineal posterior urethroplasty : results in 10 cases. ONOL Y, Albayrak S, Erden D, Tuncay S, Özbilek B, 29. İnternational congress of Military Medicine 18-25 September 1993, İstanbul

B12. Bladder Mucosa and Mucosal Grafts fot Urethral reconstuction: Our experiences in 26 cases. ONOL Y., Albayrak S, Erden D, Tuncay S, Özbilek B, 29. International congress Of Military Medicine 18-25 september 1993, İstanbul

B13. Urinary tract infection with group D-2 : A case report. H. Öztürkeri, Ö. Kocabeyoğlu, D. Erden, E. Karaşen, ONOL Y, 29. Intetnational Congress Of Military Medicine 18-25 september 1993, İstanbul

B14. Orthotopic ill net-bladder results in 7 cases ONOL Y, S. albayrak, C. İşeri, D. Erden, H. İnan. 29. International Congress Of Military Medicine 18-25 September 1993, İstanbul

B15. Urinary diversions and radical surgery in 34 cases with invasive bladder carcinoma. S. Albayrak, ONOL Y, C. İieri, Erden, H. İnan, S. Tuncay. 29. International Congress Of Military Medicine 18-25 September 1993, İstanbul

B16. Our experiences in radical retropubic prostatectomy. ONOL Y, S. Ablayrak, K Baykal, D. Erden, H. İnan, E. Karaşen, K. Kocaman. 2. Euro-American Conference On Urological Diseass BPH and Protate Cancer 28-31 August, 1994 Athens, Greece.

B17. Buccal mucosa for urethral reconstruction. ONOL Y,Albayrak S, Baykal K., Şahin C, İnan H:, Exstrophy-Epispadias Complex: Update, İstanbuk, 3-5 Ekim 1994

B18. Long Term results of auto-injection pharmacotherapy in impotent cases. S. Albayrak, K. Baykal, H. İnan, ONOL Y., K. Dursun, V. Ayyıldız. 2. Internatıonal Congress In Turkey and 3. International Congress On Therapy In Andrology, May 17-20 İstanbul.

B19. Comparison of the high ligation and extended vein ligation in varicocele surgery. E. Karaşen, K. Baykal, H. İnal, ONOL Y, Albayrak, C. Şahin 2. International congress In Turkey and 3. International Congress On Therapy In Andrology, May 17-20 İstanbul.

B20. Use of intestinal segments in urology. K. Baykal, ONOL Y, Albayrak S., H. İnan, T. Şenkul, 4. Mediterranean Congress Of Urology, September 6-10 1995 Rhodes – Greece

B21. Thoracoabdominal approach for testicular and upper pole renal tumors: Our experiences in 38 cases. ONOL Y, K. Baykal, S. Albayrak, S. Albayrak, C. Şahin, H. İnan. 4. Mediterranean congress Of Urology, September 6-10 1995 Rhodes – Greece

B22. Orthotoic neobladder in the management of invasive bladder cancer. ONOL Y, S. Albayrak, K. Baykal, T. Şenkul, C. Şahin, B. Özbilek. 4. Mediterranean Congress of Urology, September 6-10 1995 Rhodes – Greece

B23. Our experiences in radical retropubic prostatectomy.ONOL Y, S. Albayrak, K. Baykal, E. Kalcı, H. İnan. 4. Mediterranean Congress of Urology, September 6-10 1995 Rhodes – Greece.

B24. Long term results of auto-injection pharmacotherapy in impotent cases. S. Albayrak, K. Baykal, H. İnan, ONOL Y, K. Dursun. 2. International Congress On Andrology İn Turkey, İstanbul May 17-20 1995.​B25. Comparison of high ligation and extended vein ligation procedures in vancocele surgery. A. Karaşen, K. Baykal, S. Albayrak, C. Şahin, H. İnan, Y. ONOL, 2. International Congress On Andrology İn Turkey, İstanbul May 17-20 1995

B26. Bucaal mucosa in urethral reconstruction. Y. ONOL, S. Albayrak, K. Baykal, C. Şahin, H. İnan, T. Şenkul. The Newyork Section American Urological Association, 93rd Annual Meeting, İstanbul October 9-12 1995

B27. Orthotopic neobladder in the management of invasive bladder cancer. Y ONOL, S Albayrak, K Baykal, C. Şahin, B. Özbilek, T. Şengul, The Newyork Section American Urological Associatiation, 93rd Annual Meeting, İstanbul October 9-12 1995

B28. Thoracobdominal approach for testicular and upper pole renal tumors. Our experience in 38 cases. Y ONOL, S Albayrak, K Baykal, C Şahin, H İnan, B Özbilek, T Şenkul. The Newyork Section American Urological Associatiation, 93rd Annual Meeting, İstanbul October 9-12 1995

B29. Technical details which reduce the cost and hospitalization and increase the comfort of the patients with radical cystoprostatectomy and orthotophic neobladder. Y ÖNOL, H İnan, S Onur, C. Şahin. 7 th Congress Of The Mediterranean Urological Association Marrakech – Morocco September 3-6, 2001

B30. Buccal mucosa in adults and pediatric crippled cases. Y. ONOL, H İnan, C Şahin, K Ceylan, S Onur,. 7 th Congress Of The Mediterranean Urological Association Marrakech – Morocco September 3 – 6, 2001

B31. Late ruslts in traumatic bulbar and prostatomembranous urethral strictures. Y. ONOL, H İnan, C Şahin, K Ceylan, S Onur. 7 th Congress of The Mediterranean Urological Association Marrakech – Morocco. 3 – 6, 2001

B32. Ventral epitelial gap uretroplasty (VEGU) in distal Hypospadias cases. Y ONOL, H İnan, C. Şahin, K. Ceylan, S Onur. 7 th Congress of The Mediterranean Urological Association Marrakech – Morocco September 3 – 6, 2001

B33. Comparison of the results and double stage techniques in proximal penile and posteriot hypospadias cases. Y ONOL,H İnan, C Şahin, K Ceylan, S Onur. 7 th congress of the Mediterranean Urological Association Marrakech – Morocco September 3 – 6, 2001

B34. Technical details and modifications in tubular incised plate urethroplasty (TIPU). Y ONOL, C Şahin, H İnan, K Ceylan, S Onur.14 th video Urology World Congress. Mena House Oberai Hotel, March 8 – 11 th 2002. Egypt

B35. Pyelopasty with dorsal mini – transverse lobotomy in prone position Y ONOL, C Şahin, H İnan, K Ceylan, S Onur. 14 th Video Urology World Congress. Mena House Oberai Hotel, March 8- 11 th 2002 Egypt

B36. One session bilateral pyelonephrolithotomy by mini lobotomy incision in prone position for bilateral kidney stones. Y ONOL, C Şahin, H İnan, K Ceylan, S Onur. 14 th Video Urology World Congress. Mena House Oberai Hotel, March 8- 11 th 2002 Egypt

B37. Distal circular penile fasciocutaneous flap for the treatment of long urethral strictures. C Sahin, ONOL Y. 14 th Video Urology World Congress. Mena House Oberai Hotel, March 8- 11 th 2002 Egypt

B38. Comparison of the buccal mucosa usage tube and patch graft in adult midpenile and proximal hypospadias cases. Y ONOL, C Şahin. 14 th Video Urology World Congress. Mena House Oberai Hotel, March 8- 11 th 2002 Egypt

B39. Radical nephrectomy technique with tharoco – abdominal intervention. Y ONOL, C Sahin, S Onur, K Ceylan, 14 th Video Urology World Congress. Mena House Oberai Hotel, March 8- 11 th 2002 Egypt

B40. two staged patch graft urethraplasty with buccal mucosa in complicated hypospadias cases. Y. ONOL, C Sahin, H İnan, K Ceylan, S Onur. 14 th Video Urology World Congress. Mena House Oberai Hotel, March 8- 11 th 2002 Egypt

B41. comparison of the results of single or double stage techniques in proximal penile and posterior hypospadias cases.Y ONOL, C Şahin, H İnan, K Ceylan, S Onur. 14 th Video Urology World Congress. Mena House Oberai Hotel, March 8- 11 th 2002 Egypt

B42. The effects of two different techniques on the continence and occurrence of anastomotic strictures after radical prostatectomy. ONOL Y. The first Medical Surgical Symposium of the Surgeons Society of Kosovo, Unites States Christian Medical and Dental Associations. November 6 – 8, Prishtina, Kosova

B43. Absolute and elective sephrone sparing surgery in renal tumors. ONOL Y. The first Medical Surgical Symposium of the Surgeons Society of Kosovo, Unites States Christian Medical and Dental Associations. November 6 – 8, Prishtina, Kosova

B44. Minimal invasive radical cystoprostatectomy and orthotropic bladder. ONOL Y. The first Medical Surgical Symposium of the Surgeons Society of Kosovo, Unites States Christian Medical and Dental Associations. November 6 – 8, Prishtina, Kosova

B45. End to end anastomosis of long posterior urethral defects by perineal intervention. ONOL S. Y., The first Medical Surgical Symposium of the Surgeons Society of Kosovo, Unites States Christian Medical and Dental Associations. November 6 – 8, Prishtina, Kosova

B46. Technical details in nephron sparing surgery with thoracoabdominal approach for renal tumors. ONOL Y, H İnan, K Ceylan, M Kosemen. 15 th video Urology World Congress June 17 * 19, 2004. Grand Hotel, Bus, Korea.

B47. Nerve sparing retro peritoneal lymph node dissection in non-seminomatous germ cell testis tumors. ONOL Y, H İnan, K Ceylan, M Kosemen, I Cevik, S. Onur. 15 th video Urology World Congress June 17 * 19, 2004. Grand Hotel, Bus, Korea.​B48. End to end anastomosis of posterior urethral defects by perineal intervention. ONOL S. Y., H Inan, K Ceylan, C Taner. 15 th Video Urology World Congress. June 17-19,2004. Grand Hotel Busan. Korea

B49. Nerve Sparing retro peritoneal lymph node dissection in non-seminomatous germ cell testis tumors. ONOL S. Y., H. inal, M.Kosemen, I.Cevik, S.Onur, AKizılirmak. 15 th Video Urology World Congress. June 17-19,2004. Grand Hotel, Busan, Korea

B50. Önol Ş. Y., İnal H, Akbulut H, Önol F.F, Verim L, Onur S, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. A modification of tubularized incised plate urethroplasty (TIPU) with double-layer dartos flap coverage of the neourethra. 1st World Congress on Hypospaspadias and Intersex Disorders, Istanbul, Türkiye, 17-19 Kasım. Congress Abstract Book, 2005; 158: 46 PwP.

B51. Önol Ş.Y, İnal H, Akbulut H, Önol F.F, Verim L, Onur S, Çam H.İ, Akbaş A, Köse O. Reconstructive repair of Hypospadias crippled cases. 1st World Congress on Hypospaspadias and Intersex Disorders, Istanbul, Türkiye, 17-19 Kasım. Congress Abstract Book, 2005; 194: 64 PwP.

B52. Önol Ş.Y, Önol F.F, İnal H, Akbulut H, Çam H.İ, Akbaş A. Reconstructive repair of Hypospadias crippled cases should be performed in more than one stage. 4th lnternational Meeting on Reconstructive Urology, Hamburg, Almanya, 9-11 Mart. Congress Abstract 8ook, 2006; m00016.

B53. Önol Ş. Y., İnal H, Önol F.F, Akbulut H, Çam H.İ, Akbaş A, Köse O. Early repair in genitourinary fistulas yields successful results with improved quality of life. 4th International Meeting on Reconstructive Urology, Hamburg, Almanya, 9-11 Mart. Congress Abstract Book, 2006; m00017.

B54. Önol Ş. Y., Önol F.F, İnal H, Verim L, Çam H.İ, Akbaş A, Köse O. Technical details in delayed perineal urethroplasty in posterior urethral defects. 4th International Meeting on Reconstructive Urology, Hamburg, Almanya, 9-11 Mart. Congress Abstract Book, 2006; m00018.

B55. Onol Ş. Y., Önol F.F, İnal H, Onur S, Hayıt H, Akbaş A. Lich-Gregoir ureteral reimplantation of the ureter with fixation during detrusorraphy as a reliable and effective procedure. 28th Congress of the Societe Internationale de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006; 68 (Suppl. 5A): 158-159.

B56. ONOL Ş.Y.., Önol F.F, İnal H, Hayıt H, Onur S, Çam H.İ. The benefits of early reconstructive repair in genitourinary fistulas as compared to classical approach. 28th Congress of the Societe Internationale de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 kasım. Urology 2006; 68 (Suppl. SA): 169.

B57. Önol Ş. Y., Önol F.F, İnal H, Onur S, Hayıt H, Akbaş A. Is frozen biopsy from the tumor bed a must in nephron sparing surgery?. 28th Congress of the Societe Internationale de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006; 68 (Suppl. SA): 188.​B58. Onol Ş. Y. Onol F F, İnan H, Onur S, Hayıt H, Akbaş A. Ventral penile curvature without hypospadias : points to consider in daignosis and surgicaI treatment 28th Congress of the Societe internationale de Urologie, Cape Town, Guney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006; 68 (Supp. 5A): 234

B59. Önol S. Y., Onol F F, inan H, Onur s, Kose O. A comparison of the results of intravaginal suburethraI sling urıd transobturator tape procedures in the surgical management of stres urinary incontinence. 28th Congress of the Societe internationale de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006, 68 (Suppl. 5A): 250

B60. Önol Ş Y, Önol F.F, inal H, Onur S, Kase O, Transobturator vaginal tape technique with the use of renal pedicle clamp in female stres urinary incontinence treatment 28th Congress of thc Societe lnternationale de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12 16 Kasım. Urology 2006; 68 (Suppl. 5A). 312.

B61. Onol Ş Y, Önol F.F, Inan H, Hayıt H, Onur S, kose o., Simultaneous repair of the anteroposterior defects and infracoccygeal sacropexy during intravaginal suburethral sling procedures for stres urinary incontinence. 28th Congress of the Societe Internationale de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006; 68 (Suppl. 5A)· 210.

B62. Onol Ş Y, Onol F.F, İnal H, Hayıt H, Onur S, Akbaş A. Double layer dartos flap coverage of the neourethra in tubularised incised plate urethroplasty (TIPU) repair. 28th Congress of the Societe Internationale de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006; 68 (Suppl. 5A): 219.

B63. Onol Ş. Y., Önol F.F, İnal H, Onur S, Hayıt H, Çam H.İ. Single stage approach for the reconstruction of exstrophy epispadias cases admitted in adulthood. 28th Congress of the Societe Internationale de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006· 68 (Suppl. 5A): 221-222.

B64. Onol Ş. Y., Özbek E., Önol F.F, Çam H.İ, Onur S, Akbaş A, Kose O. Reconstruction of post-prostatectomy strictures of the fossa navicularis and urethral meatus using fasciocutaneous penile flap. 102nd Meeting of the American Urological Association, Anaheim, California, USA, 19-24 Mayıs. J Urol 2007 (Suppl.); 177 (4): 59.

B65. Onol Ş. Y., Önol F.F, Akbaş A, Köse O, Antar B. How to transform a maximally ınvasive radica/ cystoprostatectomy and urinary diversion to a less invasıve surgical procedure. 1st Congress of the Society of the Kosovoian Urologists, Prishtina. Congress Abstract Book, 2007: 17.

B66. ONOL Ş.Y.., Önol F.F, Ozbek E, Akbaş A, Köse O. The management of adult-admission exstrophy epispadias cases. 1st Congress of the Society of the Kosovoian Urologists, Prishtina, Mart. Congress Abstract Book, 2007: 31

B67. Önol Ş. Y., Önol F.F, Özbek E, Akbaş A, Kose O. Technical details in nephron sparing surgery for renal tumors. 1st Congress of the Society of the Kosovoian Urologists, Prishtina, Mart. Congress Abstract Book, 2007: 38.

B68. Önol Ş. Y., Ozbek E, Önol F.F, Akbaş A, Köse O. Genitourinary fistulas can be immediately repaired with successful outcome. 1st Congress of the Society of the Kosovoian Urologists, Prishtina, Mart. Congress Abstract Book, 2007: 41.

B69. Onol F.F, Onol Ş. Y., Akbaş A, Kose O, Arslan B, Özbek E. Technical details in delayed perineal urethroplasty in the management of posterior urethral defects. 23rd Congress of the European Association of Urology, Milan, Italy, 26-29 Mart. Eur Urol 2008 (Suppl.); 7(3): 114.

B70. Onol F.F, Önol Ş Y., Ozbek E Akbaş A, Kose O, Anlar B. Can radical retroperitoneal mobilization of the spermatic cord be an alternative to Fowler-Stephens orchiopexy in the surgical management of intraabdominal testes? 23rd Congress of thc European Association of Urology, Milan, Italy, 26-29 Mart. Eur Urol 2008 (Suppl.); 7(3) 228.

B71. ONOL Ş.Y.., Önol F.F, Özbek E İnal H, Akbaş A, Arslan B. Technical details in reoperative orchiopexy and its surgical outcomes 103rd Meeting of the American Urological Association Orlando Florida USA 17 22 Mayıs. J Urol 2008 (Suppl.); 179 (4). 145-146

B72. Onol F.F, Tanıdır Y, Akbaş A, Antar B, ONOL Ş.Y.., Mete F. Bilateral extravesical ureteral reimplantation is safe in children with bilateral vesicoureteral reflux. Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), Istanbul, Türkiye, 10 – 13 Eylül. Abstract Book. 2008; 83· OP-06.

B73. Onol F.F Tanıdır Y, Onol Ş.Y , Mete F, Köse, Arslan B. A modified LichGregoir ureteral reimplantation in the management of vesicoureteral reflux. Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), Istanbul, Türkiye, 10-13 Eylül. Abstract Book 2008; 84 OP-07.

B74. Onol F.F, ONOL Ş.Y.., Tanıdır Y, Mete F, Remzi MR. A minimally invasive pyeloplasty in children: dorsal mini-lumbotomy incision. Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), Istanbul, Türkiye, 10-13 Eylül. Abstract Book 2008, 98. OP-21.

B75. Onol F.F, Tanıdır Y, Arslan B, İlbey Y.Ö, Özbek E, ONOL Ş.Y.., Is mass size important in decision-making for nephron sparing surgery?. 31rd Meeting of the Sociedad Chilena de Urologia and Societe Internationale d’Urologie (SIU) World Uro-oncology Update, SanTiago, Şili, 19-22 Kasım. Urology 2008; 72 (Suppl. 5A): S93-S94.

B76. Onol Ş.Y, Önol F.F, Arslan B, İlbey Y.O, Özbek E. A modified vesicourethral anastomosis technique in radical retropubic prostatectomy and its impact on continence. 31rd Meeting of the Sociedad Chilena de Urologia and Societe Internationale d’Urologie (SIU) World Uro-oncology Update, SanTiago, Şili, 19-22 Kasım. Urology 2008; 72 (Suppl. 5A). S41.

B77. Önol Ş.Y, Onol F.F, Tanıdır Y, Akbaş A, İlbey Y.Ö, Özbek E. A comparison of the outcomes of ileal and sigmoid orthotopic neobladders in the management of invasive bladder carcinoma. 31rd Meeting of the Sociedad Chilena de Urologia and Societe Internationale d’Urologıe (SIU) World Uro-oncology Update, SanTiago, Şili, 19-22 Kasım. Urology 2008· 72 (Suppl. 5A): S136-S137.

B78. Onol F.F, ONOL Ş.Y.., Akbaş A, Kose O, Baran B, Arslan B. Dorsal transverse minilumbotomy incision as a minimally invasive approach for pyeloplasty in children. 24th Congress of the European Association of Urology, Stockholm, Sweden, 17-21 March. Eur Urol 2009 (Suppl.); 8(4): 390.

B79. ONOL Ş.Y.. Önol F.F, llbey Y.O, Antar B, Ozbek E. Pull through hydrocelectomy: description of a novel minimally invasive technique for idiopathic hydrocele. 30th Congress of the Societe Internationale de Urologie, Shangai, China, 1-5 November. Urology 2009; (Suppl. 4A): S167 (2009).

B80. Önol F.F, Köse O, Remzi MR, ONOL Ş.Y.., Uterus-preserving sacropexy with simultaneous anti-stress incontinence surgery in the management of advanced uterovaginal prolapse: Our experience. 30th Congress of the Societe Internationale de Urologie, Shangai, China, 1 – 5 November. Urology 2009; (Suppl. 4A). S165 S166 (2009)

B81. Onol Ş. Y, Topraktaş R, Onol f f., Remzi MR, Antar B., Radicaş prostatectomy (RP) monotherapy in cases of locally advanced non-bone metastatic prostate cancer (LANMPC). 9th International Prostate Forum, Izmir, Turkey, 8 – 10 October. Abstract book; 78: P-08 (2009)

B82. Onol S. Y., Onol F F, Topaktaş R, Arslan B, Remzi MR. The impact of rhabdosphincter inclusion in the vesicourethral anastomotic sutures on continence after radical prostatectomy 9th international prostate Forum, Izmir, Turkey, 8 – 10 October Abstract book; 85: P – 15 (2009)

B83. Onol F F, Osman Köse, Sinasi Yavuz Onol, Urethroplasty as the first-line management strategy for female urethral strictures. 105th Meeting of the American Urological Association, San Francisco, California, USA, 29 May – 03 June. J Urol 2010 (suppl.); 183 (4): e27-28.

B84. SY Onol, FF Onol, B Antar, Ersöz C, O Köse. Single stage approach for the reconstruction of extrophy epispadias cases admitted in adulthood. Extrophy – Epispadias Complex Workshop 3, Istanbul, Turkey, 11 – 12 June, Abstract Book 54 (2010)

B85. Onol Ş.Y, Onol F.F, Şimsek A, Arslan B, Ipek O M. Immediate neobladder-vaginal fistula repair after orthotopic uterus sparing radical cystectomy. Joint 40th Meeting of the İnternational Continence Society (ICS) & 35th Meeting of the lnternationale Urogynecological Association (IUGA), Toronto, Canada, 23 – 27 August. Abstract Book 862 (2010)

B86. Onol F F, Kaya E, Önol Ş.Y, Kose O, Ersöz C A, minimally invasive technique for the management of advanced uterovaginal and vault prolapse. Extraperitoneal sacrocolpopexy. Joint 40th Meeting of the International Continence Society (ICS) & 35th Meeting of the International Urogynecological Association (IUGA), Toronto, Canada, 23-27 August. Abstract Book; 860 (2010)

B87. Onol Ş Y, Önol F.F, Polat E C, Topaktaş R Erdem M.R Urethroplasty should be the initial treatment for female urethral strictures. Joint 40th Meeting of the International Continence Society (ICS) & 35th Meeting of the International Urogynecological Association (IUGA), Toronto, Canada, 23-27 August. Abstract Book 848 (2010)

B88. Onol Ş.Y, Onol F F, Çilli M, Fikri O, Başıbuyuk I. Treatment of ureteral and bladder, injuries after urological, gynecological and obstetric surgeries. Joint 40th Meeting of the lnternational Continence Society (ICS) & 35th Meeting of the International Urogynecological Association (IUGA), Toronto, Canada 23 27 August Abstract Book; 1147 (2010)

B89. Onol Ş Y, Onol F F, Erdem M. R, Ersöz C, Akman T, Armagan A. Double buccal mucosa graft-augmented perineal urethroplasty in tight bulbar urethral strictures. 107th Meeting of the American Urological Association, Atlanta, GA, USA, 19-23 May. J Urol (Suppl.), 187(4): e419 (2012).

B90. Onol FF, Onol ŞY, Boylu U, Gümüş E. Ventral inlay graft urethroplasty using labium minus as a simple technique for the management of female urethral strictures. 3rd Meeting of the EAU Section of Genito – urinary Reconstructive Surgeons (ESGURS), İstanbul, Turkey 14-15 December. Abstract Book 27 (2012).

B91. Onol FF, OnoI Ş Y, Boylu U, Gumuş E. Ventral inlay labium minus graft urethroplasty. For the manegement of female urethral strictures. 107th Meeting of the American Urological Association, San Diego, CA, USA, 4 – 8 May. J Urol (Suppl.); 189(4) : e107 (2013)

B92. Önol ŞY, Önol FF, Erdem MR, Tepeler A, Armagan A. Total utilization of retroperitoneum for colpopexy (TURC) for the treatment of advanced uterovaginal and vault prolapsed: midterm results. 107th Meeting of the American Urological Association, San Diego, CA, USA, 4-8 May. J Urol (Suppl.); 189(4): e109 (2013).

B93. Önol ŞY, Şevket O, Erdem MR, Önol FF, Tepeler A, Armagan A. Spiral sling procedure for recurrent female stress urinary incontinence. 107th Meeting of the American Urological Association, San Diego, CA, USA, 4-8 May. J Urol (Suppl.); 189(4): e110 (2013).

B94. Onol FF, Onol S.Y., Tahra A, Boylu U. Technical details in the TURC (Total utilization of retroperitoneum for colpopexy) technique for the management of advanced uterovaginal and post-hysterectomy vault prolapse. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 16 -21 Mayıs 2014, Orlando, ABD. J Urol (Suppl.); 191(4S): e294 (2014)

B95. Onol FF, Onol S.Y., Tahra A, Boylu U, Kucuk EV, Gumus E. Reconstruction of the strictures of fossa navicularis and urethral meatus by using transverse island fasciocutaneous penile flap (TIFP) with the glans cap technique. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 16 -21 Mayıs 2014, Orlando, ABD. J Urol (Suppl.); 191(4S): e359 (2014)

B96. Onol FF, Basatac C, Tahra A, Guzel R, Boylu U, Onol S. Y. Dorsal inlay buccal mucosal graft (BMG) urethroplasty in the single-stage management of long anterior urethral strictures. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 16 -21 Mayıs 2014, Orlando, ABD. J Urol (Suppl.); 191(4S): e361 (2014)

B97. Onol FF, Onol S.Y., Onur S, Elbir F, Basibuyuk I, Sanda O. MANAGEMENT OF OBSTETRIC FISTULAE IN SUB-SAHARAN AFRICA. Arnerican Urological Association (AUA) Annual Meeting, 16 – 21 Mayıs 2014, Orlando, ABD. J Urol (Suppl.); 191(4S): e292 (2014)

B98. Onol S Y, Onol F F, Onur S, Elbir F, Basibuyuk I, Ganda S O. MANAGEMENT OF OBSTETRIC FISTULAE IN SUB-SAHARAN AFRICA.44th Meeting of the International Continence Society, 20-24 Ekim 2014, Rio de Janeiro, Brezilya, abstract ID:000060

B99. Onol F F, Onol S Y, Tahra A, Boylu U.STEP-BY-STEP DESCRIPTION OF THE TURC (TOTAL UTILIZATION OF RETROPERITONEUM FOR COLPOPEXY) TECHNIQUE FOR ADVANCED APICAL PROLAPSE 44th Meeting of the International Continence Society,20-24 Ekim 2014, Rio de Janeiro, Brezilya, abstract ID:000063

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. Nüks dev median ve paramedian insizyonel hemiler basit bir teknikle nasıl onarılır. ONOL Ş.Y.., Türk Uroloji Dergisi, Cilt 11 61-67 1985

C2. Stres inkontinans ve Stameyin sistoskopik kontrollü mesane boynu asılması ameliyatı. ONOL Ş.Y.. Türk Üroloji Dergisi, 11: 111-122 1985

C3. Prosterior vertikal lombotomi, 205 vaka raporu, ONOL Ş.Y..

C4. Ürolojide değişik bir cerrahi girişim: Prosterior trasnvers lombotomi, 11 vaka bildirimi ONOL Ş.Y.., 12: 83-87 1986

C5. Tek seansta bilateral posterior vertikal lombotomi, 27 vaka raporu. Önol Ş. Y., M.Karadeniz, O. Sargın, Y.Tırpan. Türk Üroloji Dergisi 12:291-295 1986

C6. Semptomatik varikoselli hastalarda testis fonksiyonlarının araştırılması. F. Vatandaşlar, D. Erden, K. Baykal, ONOL Ş.Y.. Türk Üroloji Dergisi, 105-111, 1987

C7. Testis tümörü şüphesinde inguinal explorasyon ve nonseminomatöz testis tümörlerinde lenf nod diseksiyonu. ONOL Ş.Y.., D. Erden, F. Vatandaşlar, K. Baykal, Türk Üroloji Dergisi, 13: 151, 158, 1987

C8. Böbrek kalsiyum sütü. 2 olgu nedeniyle. O.Erden, F. Karslı,F. Vatandaşlar, ONOL Ş.Y.., Türk Üroloji Dergisi, 13: 207-213, 1987

C9. Üriner andiversiyon üzerine klinik tecrübelerimiz. O.Erden, F. Vatandaşlar, ONOL Ş.Y.., Türk Üroloji Dergisi, 13: 249-251, 1987

C10. Retroperitoneal fibrozis. 2 olgu nedeniyle. ONOL Ş.Y.., O.Erden, F. Vatandaşlar, Türk Üroloji Dergisi, 13: 349-355, 1987

C11. Benin prostat hipertrofili hastaların preperatif değerlendirmesinde transabdominal USG’nin yeri. D. Erden, F. Vatandaşlar. ONOL Ş.Y.., F. Karslı, GATA Bülteni 29: 359-363, 1987

C12. BPH’da Prazosinin etkisi. B Alagöl, ONOL Ş.Y.., O.Erden, Türk Üroloji Dergisi, 15: 525-527, 1989

C13. Metastatik böbrek tümörlerinde spontan regresyon. ONOL Ş.Y.., D. Erden, B. Alagöl, Türk Üroloji Dergisi 15:661-666, 1989.

C14. İnternal diversion üzerinizdeki tecrübelerimiz. O.Erden, ONOL Ş.Y.., B Alagöl, F. Şengör, F. Vatandaşlar. Türk Üroloji Dergisi 15: 769-774, 1989.

C15. Kadında üriner inkontinansın tedavisinde MMK, BURCH ve STAMEY ameliyatları. ONOL Ş.Y.., D. Erden, B. Algol, F. Vatandaşlar, Türk Üroloji Dergisi 16: 19-23, 1990

C16. Böbrek ve testis tümörlerinde torako-abdominal yaklaşım. 16 Olgudaki sonuçlar. ONOL Ş.Y.., D. Erden, B. Algöl, S. Albayrak, Türk Üroloji Dergisi 17: Sayı: 4 472-475, 1991

C17. Benign Prostat Hipertrofisi Tedavisinde Raveronun Çift Körleme ve Etkisinin araştırılması. ONOL Ş.Y.., D. Erden, F. Karslı, F. Vatandaşlar, S. Albayrak, GATA Tıp Bülteni 33 : 149-154, 1991

C18. Veziküloseminalise açılan bir üretral ektopi olgusu. ONOL Ş.Y.., D. Erden, C. işeri: Türk Üroloji Dergisi 17: 343-345, 1991

C19. Testiküler malign lenfoma. Bir olgu nedeniyle. D. Erden, İ.Öztek, ONOL Ş.Y.., Türk Üroloji Dergisi, 17: 343-456, 1991

C20. Yüzeysel mesane kanserlerinde intravezikal Bacillus Calmette-Guerin (BCG)’le immünoprofilaksi. D. Erden, U. Ergüven, F. Vatandaşlar, ONOL Ş.Y.. GATA Bülteni. 34: 343-352, 1992

C21. Basit böbrek kistlerinde perkutan ponksiyonun tanı ve tedavideki değeri. D. Erden, K. Baykal, ONOL Ş.Y.., C. Işeri, S. Tuncay, F. Vatandaşlar, F. Karslı. Türk Üroloji Dergisi. 18:394-405, 1992

C22. Obstrüktif Üropatilerde perkutan ponksiyonun tanı ve tedavideki değeri. D. Erden, K. Baykal, ONOL Ş.Y.., C. Işeri, S. Tuncay, F. Vatandaşlar, F. Karslı. Türk üroloji Dergisi. 18:394-398, 1992

C23. Uretral Dilatasyon ve İnternal Optik Üretrotominin Transüretral Prostatektomiden sonra gorülen üretra darlıklardaki rolü. Perkutan ponksiyonun taını ve tedavideki değeri.D. Erden, K Baykal, Onol Ş.Y, S Albayrak., S Tuncay, F Vatandaşlar. GATA Tıp Bulteni 34: 905-910 1992

C24. Empontansın tedavisinde otoenjeksiyon farmokoterapisinin yeri: perkutan ponksiyonun tanı ve tedavideki değeri. Albayrak S., D Erden, ONOL Ş.Y.., C Işerı. Türk Üroloji Dergisi. 18 Sayı. 4 444-446, 1992

C25. Empotansa Muldisipliner Yaklaşım: Albayrak, S., Erden D., Tuncay S, Işeri C, Önol Ş Y, Türk Üroloji Dergisi. 18: sayı 4 451-457, 1992

C26. Megaüreterde Plikasyon yontemi: 7 Olgu Bildirimi: Önol Ş Y., Erden D, Işerı c, Albayrak S, Erguven U. Türk Üroloji Dergisi Cilt: 18 Sayı: 4 447-450 1992

C27. İleal Neobladder: Üriner Diversiyonlar İçindeki Yeri, Endikasyonları ve 5 vakada aldığımız son sonuçlar: Önol Ş Y., Işeri C, Albayrak S., Erden D. Şahin C. Türk Üroloji Dergisi. Cilt 19, Sayı. 164-67, 394-405, 1992

C28. Radikal Retropubik Prostatektomi: 18 Olgudaki deneyimlerimiz. Önol Ş Y, Albayrak S., İşeri C, Tuncay S., Karaşen E., Türk Üroloji Dergisi, Cilt: 19 sayı 1, 78-81, 1993

C29. 8 Olguda perineal yaklaşımla posterior üretroplasti: D. Erden, Önol Ş. Y., C İşeri, S. Tuncay, S Albayrak. Türk Üroloji Dergisi. Cilt: 19 Sayı 3, 269-272, 1993

C30. Invazif TCC nedeniyle yapılan total sistektomiden sonra görülen üretral rekürrens: Albayrak S., D. Erden, ONOL Ş.Y.., C. Işeri, S. Tuncay, Türk Üroloji Dergisi. Cilt 19, sayı: 142-46, 1993

C31. ileri evre mesane kanseri, 16 olguda üriner saptırma ve radikal cerrahi girişimler: Önol S. Y., Albayrak S., D Erden, C. İşeri, S. Tuncay. Türk Üroloji Dergisi. Cilt: 19 Sayı: 1, 42-46, 1993

C32. İnmemiş testis olgularında önemli bir konjenital malformasyon: Testis-Epididim İlişkisi ve bunun orşiopeksi sonuçlarına etkisi: Albayrak S., Erden D., Onol Ş Y., İşeri C, Kocaman K., Türk Üroloji Dergisi, Cilt: 19, sayı·: 3 360-362, 1993

C33. Empotanslı hastaların tedavisinde penil protez implantasyonunun yeri: Albayrak S., M Vatandaşlar F., Erden D., ONOL Ş.Y.., Işeri C, Türk Üroloji Dergisi Cilt: 19 Sayı.4 357-359,1993

C34. Çocuklarda megaüreter tedavi sonuçları: İşeri C, Vadandaşlar F., ONOL Ş.Y.., Erden D, Baykal K., Albayrak S., Türk Üroloji Dergisi cilt: 19 sayı: 2 134-136 1993

C35. Sistoskopide kullanılan yüzeysel anestezik ajanların etkinlik derecesi ve maliyetlerinin karşılaştırılması. Erden D., Tuncay S., Albayrak S., ONOL Ş.Y.., Türk Üroloji Dergisi, Cilt 20, sayı: 1 92-84,1993

C36. Üretral onarımda mesane mukozası kulanımı: ONOL Ş.Y.., Erden D., Albayrak S., Pediatrik Cerrahi Dergisi 7: 16-19, 1993

C37. Üretral onarımda ağız mukozası kullanımı: Ön rapor ONOL Ş.Y.., Erden D., Tuncay S., Şahin C., Albayrak S., Pediatrik Cerrahi Dergisi, 7: 20-13, 1993

C38. Primer Enürezis Noktürnada Desmopressinin etkisi. D. Erden, S. Tuncay, Z. Mete, E . Sarıoğlu, Önol Ş Y., Türk Üroloji Dergisi, 19. 146-149

C39. Hepatoselüler karsinoma yanılgısı veren renal anjiomyolipormalı 2 olgu. S. Hülagü, L. Demirtürk, Z. Çankır, S. Albayrak, E. Karaşen, E. Kızılkaya, ONOL Ş.Y.., M. Altın, Türk Gastroenteroloji Dergisi

C40. Radikal Prostatektomide sinir koruyucu yöntemi hangi olgularda ve ne zaman kullanmalı. Albayrak S., Baykal K., ONOL Ş.Y.., İnal H., Karaşen E., Türk Üroloji Dergisi 20: 217-221, 1994

C41. Çocuk ve Erişkin hipospadiaslı olgularda cerrahi onarım sonuçlarının karşılaştırılması. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Baykal K., Şahin C, İnal H., Türk Üroloji Dergisi 20; 217-221, 1994

C42. Anatomo-patolojik inceleme: Tümör volüm, Lokalizasyon ve kapsüler İnvazyon. 30 Radikal prostatektomili olgudaki sonuçlarımız. Uçmaklı E., Albayrak S., Yıldırım Ş., Öztek., Baloğlu H., ONOL Ş.Y.., Baykal K., Türk Üroloji Dergisi 20: 298-272, 1974

C43. Radikal prostatektomi materyallerindeki tümör dokusunun immünohistokimyasal spektrumu. Yıldırım Ş., Baloğlu H., Öztek I., Albayrak S., ONOL Ş.Y.., Türk Patoloji Dergisi 10-2: 23-15, 1994

C44. Radikal prostatektomi materyallerinde prostatik intraepitelyal neoplazi ve diğer epitelyal lezyonlar. İ. Öztek, ONOL Ş.Y.., D. Erden, Ş. Yıldırım, H. Baloğlu, S. Uslu, Türk Patoloji Dergisi 10-2: 23-15, 1994

C45. Obstrüktif üropatiye yol açan retroperitoneal fıbrozisli olgulara cerrahi yaklaşım. ONOL Ş.Y.., K. Baykal, S. Albayrak, C. İşeri, C. Şahin, E. Karaşen, Türk Üroloji Dergisi 20: 377-281, 1994

C46. Prostat konusunda bilgiler. ONOL Ş.Y.., Birlik Dergisi, 97: 18-19, 1995

C47. Ürolojik olmayan ameliyatlarda gelişen iatrojenik ve komplike üreter, mesane ve üretra yaralanmaları. ONOL Ş.Y.., K. Baykal, S. Albayrak, C. İşeri, H. İnal, C. Şahin, Türk Üroloji Dergisi, 21:1 14-20, 1995

C48. Üretral Onarımda ağız mukozası. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Baykal K., Şahin C, İnal H., Kocaman K., Türk Üroloji Dergisi, 21: 2 151-156. 1995

C49. Posterior Perineal Üretroplasti sonrası erektil disfonksiyon. Baykal K., Albayrak., ONOL Ş.Y.., Özbilek B., Şahin C, İnal H., Türk Üroloji Dergisi 21:2, 164-168, 1995

C50. Brusellozis ve testiküler tutulum, 3 olgudaki deneyimlerimiz. K. Baykal., C. Şahin, E. Kızılkaya, H. inal, S. Albayrak, ONOL Ş.Y.., Üroloji Bülteni 6:3 183-185, 1995

C51. Prostat kanserlerinde patolojik evre ile klinik evre PSA, Gleason grade arasındaki ilişki. GATA Haydarpaşa deneyimleri. K. Bakyal., Kalcı. E., H. İnal, S. Albayrak, ONOL Ş.Y.., Türk Üroloji Dergisi 21:3, 206-211, 1995

C52. Benign prostat hiperplazisi tedavisinde alternatif cerrahi yöntem. Transüretral prostat insizyonu, Tuncay S., Erden D., ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Baykal K. İşeri C, Türk Üroloji Dergisi 21:3 221-227, 1995

C53. Ürolojide barsak segmentlerinin kullanımı: ONOL Ş.Y.., Baykal K., Albayrak S., Şenkul T., İnal H., Şahin C, Türk Üroloji Dergisi 21 :4 293-300, 1995

C54. Varikosel cerrahisinde yüksek ven ligasyonu ile genişletilmiş ven ligasyonu yöntemlerinin karşılaştırılması. Bc:ıykal K., Karaşen E., Albayrak S., Şahin C, Özbilek B., ONOL Ş.Y.. Türk Üroloji Dergisi 21:4 376-380, 1995

C55. Tek fonksiyone böbrekte gelişen renal hücreli kanser olgusu nedeniyle renal hücreli kanserlerin zorunlu nefron koruyucu cerrahisinin gözden geçirilmesi. ONOL Ş.Y.., Baykal K., Albayrak S., İnal H., Kalcı ., Şahin C, Şenkul T., Türk Üroloji Dergisi, 21 :4, 384-388, 1995

C56. Servikal bölge dışında spinal kordaki ventral yerleşimli lezyonlarda anterior yaklaşım. Demircan M.N., Kutlay M., Tosyalı L, Yayla O., Balkanlık K., Aydın s., ONOL Ş.Y.., Kızılkaya E., Gökmen E., GATA Bülteni 37: 350-356, 1995

C57. Genç yaşta görülen mesane değişici epitel hücreli karsinomu. 3 olgu sunumu. Baykal K., Albayrak S., ONOL Ş.Y.., Şenkul T., İnal H., Şahin C., Türk Üroloji Dergisi 22 : 1 37_42, 1996

C58. Cim sistoplastide endikasyonlar, teknik ve 5 vakada alınan sonuçlar. Baykal K., Albayrak S., ONOL Ş.Y.. Şenkul T., İnal H., Şahin C, Türk Üroloji Dergisi 22 :1 3-42, 1996

C59. Apendektomiye bağlı üreteral travmanın ilealüreter ile onarımı. 1 olgu sunumu. Baykal K., ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Kalcı E., İnal H., Şenkul T., Üroloji Bülteni, 7:2 125-127 1996

C60. Radikal retropubik prostatektominin Türkiye’deki ilk 5 yıl sonuçları. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Baykal K., Kalcı E., Şahin E., İnal Hi, Şenkul T, Üroloji Bülteni 7:2 87-91, 1996

C61. Açık prostatektomi ve radikal retropubik prostatektomi esnasında fıtık onarımı. ONOL Ş.Y.. İnal H., Albayrak S., Kermn S., Şahin C, Türk Üroloji Dergisi 22: 110-112, 1996

C62. Üreter orta ve alt bölüm taşlarının tedavisinde loop üreter kateterinin yeri. 50 olgudaki sonuçlarımız. Baykal K., Albayrak S., ONOL Ş.Y.. Şenkul T., Özbilek B., Şahin C, Türk Üroloji Dergisi 22:157-162, 1996

C63. Testiküler lenfoma 3 olgu sunumu. Baykal K., Özturk A., Kızılkaya e., İnal H., Kalcı E., Dursun K., ONOL Ş.Y.., Türk Üroloji Dergisi 22: 201-205, 1996

C64. Ortotopik mesane: 21 olgudaki deneyim ve sonuçlarımız. ONOL Ş.Y.., Şahin C, Şenkul T., Inal H., Dursun K., Albayrak S., Türk Üroloji Dergisi 24: 96-101, 1998

C65. Rekürren anterior üretra darlıklarında kılsız penil cilt ile turn-our üretroplasti sonuçları. Şahin C, Erden S., Özdemir A., ONOL Ş.Y.., Türk Üroloji Dergisi 25: 204-207, 1999

C66. ONOL Ş.Y.., Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Köse O, Akbaş A. Stres üriner inkontinans tedavisinde transobturator vaginal teyp (TOT) uygulamasının etkinliği: Vakıf Gureba deneyimi. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2006; 4 (1): 9-13,

C67. Önol F.F, Tanıdır Y, ONOL Ş.Y., Özbek E. Management of a neonate with bilateral synchronous incarcerated inguinoscrotal hernia coincident with bilateral cryptorchidism. Türk Ürol Dergisi 2008; 34(2): 258-260.

C68. Önol F.F, Tanıdır Y, Önol Ş.Y, Köse O, Akbaş A, Özbek E. A comparison of the transobturator and retropubic nıid-urethral sling procedures in the management of female stress urinary incontinence. Türk Ürol Dergisi 2008; 34(3): 325-331.

C69. Önol F.F, ONOL Ş.Y. Metastatik testis tümörlerinde kemoterapi sonrası cerrahi: Endikasyon ve teknikler. Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi 2008; 1(3): 90-98.

C70. İlbey YÖ, Önol F.F, Mete F, Akbaş A, Şimşek A, Özcan L, Köse O, Akbulut H, Önol Ş.Y, Ôzbek E. Akut skrotum: 105 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi; 6 (1): 9-13 (2008).

C71. Özbek E, İlbey Y.Ö, Polat E.C, Mete F, ONOL Ş.Y.. Ürolojik cerrahi girişim geçiren hastaların HBV, HCV ve HIV yönünden serolojik değerlendirilmesi ve bu bulaşıcı hastalıklardan korunma. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi; 6 (1): 26-29 (2008).

C72. Erdem R, Akbaş A, Önol F.F, Tanıdır Y, ONOL Ş.Y.. An unusual retroperitoneal sero-negative hydatid cyst presenting with irritative voiding symptoms. Türk Parazitoloji Dergisi 2009; 33(1): 82-84.

C73. Önol F.F, Tanıdır Y, Akbaş A, Özbek E, ONOL Ş.Y.. Management of ureteral avulsions as a complication of ureteroscopic surgery. Türk Üroloji Dergisi 2009; 35(3): 185-190.

C74. Önol F.F, Köse O, ONOL Ş.Y.. An inexpensive mid-urethral sling for treating female stres urinary incontinence: the use of renal pedicle clamp and “self-cut” polpropylene mesh. Turk Uroloji Dergisi 2009; 35(3): 235-240.

C75. Şanlı Ö, Önol F.F, Tefik T, Şimşek A, Naghiyev R, ONOL Ş.Y.. Transperitoneal laparoscopic ureteroureterostomy for the treatment of retrocaval ureter: analysis of 3 consecutive cases. Turk Uroloji Dergisi; 36(3): 309-313 (2010).

C76. Önol F.F, Sağlam H, Erdem M.R, Köse O, ONOL Ş.Y.. Testis torsiyonlu hastaların tanı ve tedavisindekı problemler: Preoperatif aralıklı testiküler ağrının önemi. Yeni Uroloji Dergisı; 6(1): 26-30 (2011).

C77. Önol F.F, ONOL Ş.Y.. Çocuklarda vezikoüreteral reflü tedavisinde açık cerrahi teknikleri. Türk Üroloji Seminerleri; 2(9): 246-51 (2011).

C78. Pelin Yıldız, Zuhal Gucin, Fatma Cavide Sönmez, Zeynep Tosuner, Dilek Sema Arıcı, Yavuz Şinasi Önol. Periurethral Hemangioma – A Rare Case. ACU Sağlık Bil Derg 2014(4):293-295

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Renal hipotermi ve koraliform taş cerrahisi. ÖNOL. Ş.Y., Karadeniz M., Tırpan S., Y. Sargın, VII Ulusal Üroloji Kongresi, 7-11 Ekim 1985, Datça

2. Ürolojide değişik bir cerrahi girişim: Posterior trasvers lombotomi. ÖNOL.Ş.Y., VII. Ulusal Üroloji Kongresi, 7-11 Ekim 1985, Datça

3. Üriner andiversiyonlarla ilgili klinik tecrübelerimiz. Vatandaşlar F., ÖNOL. Ş.Y., VII. Ulusal Üroloji Kongresi, 7-11 Ekim 1985, Datça

4. Böbrek ve üst üreter cerrahisinde posterior vertikal lombotomi. ÖNOL. Ş. Y., VII. Ulusal Üroloji Kongresi, 7-11 Ekim 1985, Datça

5. Semptomatik varikoselli hastalarda testis fonksiyonlarının araştırılması. Karslı F., Erden D., Baykal K., ONOL Ş.Y.., IX. Ulusal Uroloji Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 1987 Bodrum.

6.BPH’li hastaların tanısında transabdominal U.S’nin yeri. Erden D., Vatandaşlar F., ONOL Ş.Y.., Karslı F., IX. Ulusal Üroloji Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 1987 Bodrum.

7. 15 Üreterosigmoidostomi ve ileal kondiut olgusu. ÖNOL Ş.Y, Erden D., Vatandaşlar F., Peker F., X. Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989 Antalya.

8. Testis ve böbrek kanserlerinde torako-abdominal retroperitoneal yaklaşım: 14 Olgu Bildirimi: ONOL Ş.Y.., Erden D., Vatandaşlar F., Alagöl B., X. Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989 Antalya.

9. 93 olguda hypospadias deneyimimiz. ONOL Ş.Y.. VIII. Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989 Antalya.

10. İnvazif mesane kanserli 18 vakada uriner diversiyon sistoprostatektomi ve üretrektomi: ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Erden D., İşeri C, Ergüven U., XI. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991 Side

11. Çocuklarda megaüreter tedavi sonuçları. İşeri C, vatandşlar F., ÖNOL Ş.Y,, Erden D., Baykla K., XI. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991 Side

12. Megaüreterde plikasyon yöntemi. 7 olgu bildirimi. ONOL Ş.Y.., Eden D., İşeri C, Albayrak S., Ergüven U., XI. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991 Side

13. Ürolojik cerrahide omentum kullanımı. ÖNOL Ş.Y, İşeri C, Eden D., Vatandaşlar F., Albayrak S., Ersay A., XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

14. Radikal prostatektomide dorsal venin kontrolü. ONOL Ş.Y.., Erden D., İşeri C, Ersy A., Albayrak S., XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

15. Empotansın tedavisinde otoenjeksiyon farmakoterapisinin yeri. Takipteki 16 olgunun bildirimi. Albayrak S., İşeri C, ÖNOL Ş.Y, Vatandaşlar F., Erden D., Şener T., XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

16. Multidisipliner yaklaşımla değerlendirilen 136 empotanslı hastanın klinik dökümü. Albayrak S., Erden D., ÖNOL Ş.Y, İşeri C, Vatandaşlar F., XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

17. ESVVL’ye karşı açık cerrahinin yeri. Dorsal lombotominin üst üriner sistem taşlarının tedavisindeki rolü. ONOL Ş.Y.., Ersay A., İşeri C, Erden D., Albayrak S., XI. Ulusal Üroloji Kongresi, (Uluslararası katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

18. Pediatrik megaüreter tedavi sonuçları. İşeri C, Vatandaşlar F., ONOL Ş.Y.., Erden D., Baykal K., Albayrak S; ı. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa 1-2 Mayıs 1992

19. İnmemiş testis olgularında önemli bir konjenital malformasyon. Testis epididim ilişkisi ve bunun orşiopeksi sonuçlarına etkisi. Eden D., ONOL Ş.Y.., Albayrak S., İşeri C, Tuncay S., Karaşen E., XII. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir.

20. Radikal retropubik prostatektomi. 18 olguda deneyimimiz. ONOL Ş.Y.., Erden O., Albayrak S., Işeri C, Tuncay S., Karaşen E., XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir.

21. İnvazif TCC nedeniyle yapılan total sistektomiden sonra görülen üretral rekürrens. ONOL Ş.Y.., Erden D., Albayrak S., Işeri C, Tuncay S., Karaşen E., XII. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir.

22. İleaI neobladder: Uriner diversiyonlar içindeki yeri, endikasyonları ve 5 vakada aldığımız sonuçlar. ONOL Ş.Y.., Erden D., Albayrak S., İşeri C, Şahin C, XII. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir

23. Posterior Üretroplasti: 7 olgu bildirimi. ONOL Ş.Y.., Erden D., Albayrak S., İşeri C, Tuncay S, Inal H., XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir

24. Üretral rekonstrüksiyonda mesane mukozası kullanımı. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Erden D., Tuncay S., XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir

25. Radikal prostatektomi: 18 olgudan alınan sonuçlar. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Erden D., Tuncay S., X. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul

26. IleaI mesane subsititüsyonu. 7 olgudan alınan sonuçlar. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., İşeri C, Erden D., Şahin C, Tuncay S., X. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul

27. invazif mesane kanserli 31 olguda üreter saptırma ve radikal cerrahi girişimler. ÖNOL Ş.Y, Albayrak S., İşeri C, Erden D., İnal H., Tuncay S., X. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul

28. Kinolon grubu antibiyotiklerin idrardan izole edilen enterobakterilere etkinliği. Öztürkler, H., Kocabeyoğlu Ö., ONOL Ş.Y.., Keskin K., Yılmaz A., VIII. Türkiye Antibiyotik Kemoterapi Kongresi, 22 Mayıs 1993 Belek-Antalya.

29. Radikal prostatektomi materyallerimizdeki tümör dokusunun immünohistokimyasal spektrumu. Yıldırım Ş., Baloğlu H., Öztek İ., Albayrak S., ONOL Ş.Y.., Erden D., XI. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 21-31 Ekim 1993, Trabzon.

30. 22 radikal prostatektomi materyalinin patolojik değerlendirmesi. Uçmaklı E., Yıdırım Ş., Baloğlu H., Öztek İ., Albayrak S., ONOL Ş.Y.. , Erden D., XI. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 21-31 Ekim 1993, Trabzon.

31. Erişkin ve pediatrik hipospadias vakalarının cerrahi tedavi sonuçlarının karşılaştırılması. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Erden D., Tuncay Ş., Karaşen E., Şenkul T., II. Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, 5-6 Kasım 1993 Mudanya.

32. Ureter alt bölüm taşlarına üreteroskopik yaklaşım. İşeri C., ü Özbilek B., Baykal K., Albayrak Ş., ONOL Ş.Y.., I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 24-25 Mart 1994, İstanbul.

33. Üreter orta ve alt bölüm taşlarının tedavisinde Loop üretral kateterin yeri. Albayrak S, ONOL Ş.Y.., Baykal K., Karaşen E., Şenkul T., İnal H., I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 24-25 Mart 1994, İstanbul.

34. Türkiye’de ve Dünyada üroloji. ONOL Ş.Y.. İstanbul Deniz Hastanesi.’ Bilimsel Toplantı. 14 Nisan 1994, İstanbul

35. ileal neobladder duvarındaki histopatolojik değişiklikler. Yıldırım Ş., Şenkul T., ONOL Ş.Y.., Albayrak S., XI. Ulu Patoloji Kongresi (Ulusal katılımlı), 5-9 Ekim 1994, Kuşadası-Odel Adakule

36. üreter orta ve alt bölüm taşlarının tedavisinde Loop üretral kateterin yeri. 38 vaka sonuçları. Baykal K., Albayrak S., ONOL Ş.Y.., Şenkul T., Özbilek B., VIII. Ulusal Üroloji Kongresi 2-5 Kasım 1994 Antalya.

37. Urolojide bağırsak kullanımı Onol Ş Y, Baykal K., Albayrak S., Erden D., !şeri C, VIII Ulusul Uroloji Kongresi 2 – 5 Kasım 1994 Antalya.

38. Erişkin inmemiş testislerin değerlendirilmesi İşeri. C, Kocaman K., Baykal K., Onol Ş Y Erden D., VIII Ulusal Üroloji Kongresi 2 5 Kasım 1994 Antalya

39. Radikal retropubik prostatektomideki tecrubelerimiz. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Baykal K. Erden D. Şahın C, Vlll. Ulusal Üroloji Kongresi 2 5 Kasım 1994 Antalya

40. Uroloji dışı iatrojenik ureter, mesane, üretra yaralanmaları, Onol Ş Y, Baykal K., Albayrak S., lşeri C, İnal H., vııı. Ulusal Üroloji Kongresi 2 5 Kasım 1994 Antalya.

41. Posterior perineal üretroplasti sonrası seksüel fonksiyon. Albayrak S., Baykal K., Onol Ş Y., Ozbilek B., İnal H., VIII. Ulusal Üroloji Kongresi 2-5 Kasım 1994 Antalya.

42. Obstrüktif üropati ile birlikte bulunan retroperitoneal fibrozise cerrahi yaklaşım 8 vaka sonuçları ÖNOL Ş Y ,Baykal K., Albayrak S., İşeri C, Şahin C, VIII. Ulusal Üroloji Kongresi 2 5 Kasım 1994 Antalya.

43. İnvazif mesane kanserlerinde ortotopik neobladder. GATA Haydarpaşa deneyimi. ONOL, Ş Y., Albayrak 5., Baykal K., Şenkul T., İnal H., Şahin C, XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya

44. İIeri evre mesane kanseri olgularında radikal sistoprostatektomi ve üriner diversiyonlar. GATA Haydarpaşa sonuçları. ÖNOL. Ş.Y. , Baykal K., Albayrak S., Kocaman K., Şenkul T., Özbilek Ş., XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya

45. Prostat kanserlerinde klinik evre ne ölçüde patolojik evreye yansır. GATA Haydarpaşa sonuçları. Baykal K., Albayrak S., Kalcı e., Yıldırım Ş, İnal H., ONOL Ş.Y.., XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya

46. Organa sınırlı prostat kanserlerinde radikal retropubik prostatektominin yeri. GATA Haydarpaşa deneyimleri. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Baykal K., Kalcı E., Şahin C., İnal H., XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya

47. Prostat kanserlerinde understaging sorunu ve patolojik evre C ve Dİ olgularına yaklaşım GATA Haydarpaşa deneyimleri. Baykal K., Albayrak S., Kalcı E., Baloğlu H., Özbilek Ş., ONOL Ş.Y.., XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya

48. Posterior üretra yaralanmalarında perineal üretroplasti. ONOL Ş.Y.., Albayrak S., Baykal K., Özbilek Ş., Şahın C.,Şenkul T., I.Travma ve Acil Kongresi, 19-23 Eylül 1995-Istanbul.

49. Urogenital sistemin cerrahi travmaları. ONOL Ş.Y.., Baykal K., Albayrak S., inal H., Şahin C, !. Travma ve Acil Kongresi, 19-23 Eylül 1995-İstanbul.

50. Erkek üretrit olgularında C. Trachomatis’ın rolü ve tanıda kültür ve ELISA yöntemleri karşılaştırması Kocabeyoğlu, O., Kalmaz, Kalmaz M., Koşan.,E., Ağaçfidan, A., Şahin C, ONOL Ş.Y.., I.Ulusal CU\MIDIA enf. Sempozyumu, 1995

51. RANSLEY yöntemiyle eplspadias onarımı. ONOL Ş.Y.., İnal H., Kerman s., Şahin c, Metzadur A. Albayrak S. Harmankaya C, 14. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 20-23 Ekim 1996, Marmaris

52. Hipospadias onarımında mukoza greflerin yeri. ÖNOL Ş.Y, Şahin c., Albayrak s., Inal H., 14. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 20-23 Ekim 1996, Marmaris

53. Türkiye’de inmemiş testis sıklığı ve düşündürdükleri. Şahin C., ÖNOL Ş.Y, Albayrak S., lnan H., 14. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 20 23 Ekim 1996, Marmaris

54. Pediatrik akut skrotum. ÖNOL Ş.Y, İnal H., Şahin C, Metzadur A., Baker A., Dursun K., Çimen İ., 14. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 20-23 Ekim 1996, Marmaris

55. Prostat adenokarsinomlu hastalarda serum PSA düzeyi ile tümörün neovaskularizasyonu ve damar içi invazyon ilişkisi. Baykal K. İşeri C, Kalcı E., Baloğlu H., Erden d., ONOL Ş.Y.., Harmankaya C, 14. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 20-23 Ekim 1996, Marmaris

56. Posterior üretra yaralanmalarında perineal üretroplasti. ÖNOL Y., İnal H., Şahin C, Onur S., 15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29 Ekim 1998, Antalya

57. Ortotopik mesanede hangi bağırsak segmenti ve hangi yöntem kullanılmalı? ONOL Ş.Y.., Şenkul T., Şahin C, İnal H., Ceylan K., 15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29 Ekim 1998, Antalya

58. Birçok operasyon geçirmiş lokal penil cildin olmadığı, hipospadias olgularında ağız mukozası ile onarım. Şahin C, ÖNOL Y., Erdem S., Dursun K., Onur S., 15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29 Ekim 1998, Antalya

59. Erişkin nonpalpabl olgularda laparoskopik bulgular. Şahin C, Uluutku H., Eryilmaz M, ÖNOL Y., 15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29 Ekim 1998, Antalya

60. Ureteral reimplantasyonda klasik bir yöntem. Politano-Leadbetter. ÖNOL Y., İnal H., Şahin C, Onur S., Ceylan K., 15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29 Ekim 1998, Antalya

61. Ransley metodu ile epispadias onarımı. ÖNOL Y., Şahin C, İnal H., Onur S., Ceylan K. Exstrophy-Epspadias Complex Workshop-II, 19-20 Kasım 1998, İstanbul

62. Staghorn böbrek taşı cerrahisinde Hipotermi. ONOL Ş.Y.., Şahin C, İnal H., Onur S., Çetinel C, I. İstanbul Urolithiasis Sempozyumu, 28-29 Mayıs 1999 Askeri Müze Kültür Sitesi.

63. Reoperatif orşiyopeksi ONOL Ş.Y.., İnal H., Sargın O., Zorlu A., V. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 13-15 Ekim 1999 Gaziantep

64. Ureteral reimplantasyonda başarısızlık nasıl en alt düzeye indirilebilir? ONOL Ş.Y.., İnal H., Zorlu A., Çelik C, Ceyla K., V. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 13-15 Ekim 1999 Gaziantep

65. Megaüereter cerrahisinde starr ureteral plikasyon tekniği. ÖNOL Y., İnal H., Kızılırmak A., Zorlu A., V. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 13-15 Ekim 1999 Gaziantep

66. Radıkal retropubik prostatektomide 2 farklı vezikoüretral anastomozun darlık oluşumuna etkisi. XVI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 8-12 Ekim 2000-İzmir. Yavuz Onol

67. Distal Hipospadias olgularında tübülarizasyon yöntemi (Bir modifikasyon) ONOL Ş.Y.., İnal H., Çetinel C, Onur S., XVI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 8-12 Ekim 2000-İzmir

68. Skrotal ve inguinal kesi ile yapılan yetişkin hidrosel ameliyatlarında kesi seçiminin sonu skrotal kitle hacmine etkisi. Onol Y., Inal H., Onur S., Ceylan K., XVI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 8-12 Ekim 2000-Izmir

69. Proksimal penil ve posterior hipospadiaslı olgularda tek ve çift seanslı tekniklerin sonuçlarının karşılaştırılması. ONOL Ş.Y, İnal H., Onur S., Ceylan K. Zorlu A., XVI. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 8 12 Ekim 2000 Izmir

70. Radikal sistoprostatektomi ve Üriner diversiyonda komplikosyonların nasıl en aza indirebiliriz? Onol Ş Y., inal H., Onur S., Ceylan K., XVI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 8-12 Ekim 2000-Izmir

71. Travmatik bulber ve prostatomembranoz üretra darlıklarında en geç dönem sonuçları. ONOL Ş.Y, inal H., Onur S., Ceylan K., XVI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 8-12 Ekim 2000-İzmir

72. Cinsel işlev bozukluklarının önemli bir nedeni penil kurvatur. ÖNOL Y., Şahin c, inal H Onur S., Ceylan K., 4. Ulusal Androloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 7 10 Kasım 2001 Shareton Oteli, Ankara.

73. Sünnet hataları ve başarısız hipospadias onarımı sonrası gelişen korporal katastrofiler. Onol Y., Şahin C, İnal H., Onur S., Ceylan K., 4. Ulusal Androloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 7-10 Kasım 2001 Shareton Oteli, Ankara.

74. Ventral epitelial gap urethroplasty (VEGU) bar distal hypospadias. ÖNOL Y., Şahin c, inal H., Onur S., Ceylan K., Hypos’02, John W. Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, 7-9 Nisan 2002 Crownplaza-istanbul

75. Comparison of the results of single or double stage techignes in proximal penil and posterior Hypospadias cases. ÖNOL Y., Şahin C, İnal H., Onur S., Ceylan K, Hypos’02, John W. Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, 7-9 Nisan 2002 Crownplaza-istanbul

76. Patch graft urethroplasty with buccal mucosa in midpenil and proximal Hypospadias. Şahin C, ÖNOL Y., Hypos’02, John W. Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, 7-9 Nisan 2002 Crownplaza-istanbul

77. Distal hipospadiaslarda TIPU ve VEGU (ventral epitelyal gap üretroplasti) yöntemlerinin karşılaştırılması. ÖNOL Y., Şahin C, İnal H., Onur S., Ceylan K., Taner C. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Kiriş -Antalya

78. Radikal prostatektomi sonrası üretral anastomozda iki farklı tekniğin kontinans ve anastomotik darlık oluşumuna etkisi. İnal H., Şahin C, Onur S., Ceylan K., Taner C, ÖNOL Y. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Kiriş -Antalya

79. Minimal invazif radikal sistoprostatektomi ve ortotoplk mesane. ÖNOL Y., inal H., Şahin C, Onur s., Ceylan K., Taner C. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Kıriş –Antalya

80. Böbrek tümörlerinde zorunlu ve elektif nefron koruyucu cerrahi. ÖNOL Y, Şahin C, inal H., Onur S., Ceylan K. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Kiriş -Antalya

81. Perineal üretroplastide uç uca anastomozda fibrotik dokuların temizlenmesini kolaylaştıran teknik incelikler. Şahin C, inal H., Ceylan K., Onur S., Sargın O., Onol Y. 17. Ulusal üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Kiriş -Antalya

82. Sunnet hataları ve önlenmesi: 20 yıllık İzlenimler. Şahin C, ÖNOL Y. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Kiriş -Antalya

83. Uzun posterior üretral defektlerin perineal yolla uç uca anastomozu ÖNOL Y., Şahin c, İnan H., ceylan K., Onur s, Tuner c. 17. Ulusal Uroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5 – 10 Ekim 2002, Kiriş Antalya.

84. Primer ve seconder posterior üretral darlıklı olgularda posterior perineaI üretroplasti sonuçlarının karşılaştırılması. Inal H., Şahın C, Onur S., Ceylan K., Taner C, Onol Y. 17. Ulusal üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5 – 10 Ekim 2002, Kiriş – Antalya.

85. Prone pozisyonda dorsaI mini transverse lumbotomi İle pyeloplasti. ÖNOL Y., Şahin C, Inan H., Onur s., Ceylan K, Ergüney Ş. 17. UlusaI Uroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5 10 Ekim 2002, Kiriş Antalya.

86. Ciddi hipospadias sakatı olgularda onarım teknikleri. ÖNOL Y., Şahin C, İnal H., Ceylan K. Onur S., Sargın O. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002 Kiriş -Antalya

88. Ureteroneosistostomi sırasında yapılan hatalar ve re-do üreteral reimplantasyon. Onol Y., İnal H., Şahin C, Onur S., Ceylan K., Ergüney Ş. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Kiriş -Antalya

89. Vezikoüreteral patolojilerde Lich-Gregoire yöntemiyle reimplantasyon. ÖNOL Y., Şahin C, Inal H. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Kiriş Antalya

90. Üreteroneosistostomi operasyonunda yapılan hatalar ve sekonder ureteralreimplantasyon. ÖNOL Y., İnal H., Hayıt H., Kızılırmak A. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Espu Eğitim Komitesi Kursu (Uluslararası Katılımlı). 11-14 Eylül 2003 Göreme -Nevşehir

91. Başarısız Hipospadias onarımı, olgularda teknik incelikler. ONOL Ş.Y.., İnal H., Çevik I., Hayit H., Taner C. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Espu Eğitim Komitesi Kursu (Uluslararası Katılımlı).11-14 Eylül 2003 Göreme -Nevşehir

92. Myelodisplastik olgularda tek başına ileosistoplastinin kontinansı sağlamadaki başarısı ONOL Ş.Y.., İnal H., Çevik I., Hayit H., Taner C. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu (Uluslararası Katılımlı). 11-14 Eylül 2003 Göreme -Nevşehir

93. ÖNOL Ş.Y, İnal H, Onur S, Özbek E, Erdemli S, Gürkan L. Üreteroneosistostomi operasyonunda yapılan hatalar ve sekonder üreteral reimplantasyon. 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) Antalya, Türkiye, 2-7 Ekim, Kurs Özet Kitabı, 2004

94. ÖNOL Ş.Y, İnal H, Onur S, İpekcan C, Özbek E, Erdemli S, Hayıt H, Gürkan L, Çam H.I, Posterior üretral defektlerde geç perineal uretroplasti: Nelere dikkat etmeli? 18. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) Antalya, Türkiye, 2-7 Ekim, Kurs özet Kitabı, 2004

95. Önol Ş.Y, İnal H, Özbek E, Erdemli S, Gürkan L. Erişkinlerde mesane ekstrofi epispadias kompleksinin primer onarımı. 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) Antalya, Turkiye, 2-7 Ekim, Kurs Özet Kitabı, 2004

96. Önol Ş. Y, İnal H,. İpekcan C, Akbulut H, Gürkan L. Başarısız hipospadiaslı onarımlı olgularda teknik incelikler. 18. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) Antalya Türkiye, 2-7 Ekim, Kurs Özet Kitabı, 2004 ‘

97. Onol Ş.Y, İnal H, Onur S, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. Modifiye radikal sistoprostatektomi ve standart pelvik lenfadenektomi tekniği. 7. AnkaraÜroonkoloji Kursu (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 22 25 Eylül, Kurs Özet Kitabı, 2005; 70: K-040.

98. Önol Ş Y, İnal H, Onur S, Akbulut H, Onol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. Radikal retropubik prostatektomide (RRP) kontinü sütürle vezikoüretral anastomoz tekniği ve komplikasyonları. 7. Ankara Üroonkoloji Kursu (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 22 25 Eylül, Kurs Özet Kitabı 2005, 71: K-041.

99. ÖNOL Ş.Y, İnal H, Onur S, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. Nefron koruyucu cerrahide parenkimal kontinü sütür tekniğiyle hemostaz. 7. Ankara Uroonkoloji Kursu (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül, Kurs Özet Kitabı, 2005, 72. K-042

100. ÖNOL Ş.Y, İnal H, Akbulut H, Verim L, Önol F.F, Onur S, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. Klasik Licg Gregoire tekniğinin bir modifikasyonu: Üreterin detrusorrafi sırasında sabitlenerek reimplatasyonu. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 66: V-36.

101. Onol Ş.Y, İnal H, Önol F.F, Onur S, Akbulut H, Verim L, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. Sekonder üreteroneosistostomi ve primer üreter reimplantasyonunda başarısızlık nedenleri. 8 Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 67: V-37.

102. Onol Ş.Y, İnal H, Önol F.F, Verim L, Akbulut H, Onur S, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. Üreteral inceltme gerektiren megaüreterli olguların onarımında plikasyon yönteminin sonuçları. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 96: V-65.

103. ÖNOL Ş.Y, İnal H, Akbulut H, Önol F.F, Verim L, Onur S, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. Hipospadias sakatlı olguların rekonstrüktif onarımı. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 138: V-107.

104. Onol Ş.Y, İnal H, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Verim L, Onur S, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O. Neoüretranın iki tabaka dartos fleple kaplandığı modifiye tübülerize insizyonel plate üretroplasti (TİPU) yöntemi. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 139: V-108.

105. ÖNOL Ş.Y, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Köse O, Acet M, Sidal B. Kadın stres tipi idrar kaçırmanın cerrahisinde transobturator vajınal teyp yöntemine modifiye yaklaşım. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2006; 193: P-153.

106. ÖNOL Ş.Y, Verim L, Önol F.F, Çanı H.İ, Köse O, Acet M, Sidal B. Stres tipi idrar kaçırmanın cerrahi tedavisinde gergin olmayan vajinal teyp ve transobturator vajinal teyp yöntemlerinin karşılaştırılması. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2006; 195: P-156B.

107. ÖNOL Ş.Y, Çam H.İ, Önol F.F, İnal H, Akbaş A, Akbulut H. Prostatektomi sonrası oluşan fossa navicularis ve mea darlıklarının ventral transvers penil fasyakutaneal ada flep ile onarımı. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2006; 247: P-236.

108. ÖNOL Ş.Y, Akbaş A, Önol F.F, Çam H.İ, İnal H, Verim L, Arslan B. Posterior üretral defektlerin geç perineal üretroplasti ile onarımında ameliyat öncesi üretreal defektin uzunluğunun saptanması önemli midir?. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Antalya Türkiye, 10 – 15 Haziran Türk Uroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2006; 250: P 241.

109. Onol Ş Y, Verim L, Önol F.F, inal H, Çam H İ, Akbaş A. Hipospadiaslı ventral penil kurvatür: Tanı ve cerrahi tedavide dikkat edilmesi gereken noktalar. 19. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Antalya Turkiye, 10 -15 Haziran. Türk Uroloji Dergisi, Kongre Ozel kitabı, 2006 253: P-246.

110. Onol Ş.Y, Verim L, Önol F F, Serhat O, Çam H İ, Akbaş A, Köse O. Lich Gregoire üreteroneosistostomide üreterin detrusorrafi sırasında sabitlenerek reimplantasyonu. 19. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10 – 15 Haziran. Türk Uroloji Dergisi Kongre Ozet Kitabı, 2006; 385: V 22.​111. Onol Ş.Y Önol F F, Akbulut H, inal H, Çam H.İ, Akbaş A, Köse O. Nefron koruyucu cerrahide tumör tabanından her zaman “frozen” biyopsi almaya gerek var mı? 19. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Uroloji Dergisi, Kongre Ozet Kitabı, 2006; 398: V-47.

112. ÖNOL Ş.Y, Verim L, Önol F.F, Çam H.İ, Acet M, Sıdal B. Stres tipi idrar kaçırmada aynı seansta orta-üretral askı ameliyatı, ön-arka onarımı ve infrakoksigeal sakrokolpopeksı. 19. Ulusal Üroloji Kongresı (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Hu::iran. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2006; 407: V-65.

113. Onol Ş.Y, Önol F.F, Köse O, Akbaş A, Antar B, Özbek E. Transobturator vajinal teyp (TOT) uygulamasında “ev yapımı” yöntemlerin etkinliği. 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresı, Antalya, 30 Ekim-3 Kasım. Kongre Özet Kitabı, 2007; 16: P16.

114. ÖNOL Ş.Y, Önol F.F, Köse O, Özbek E, Akbaş A, Antar B. Kadın stres tipi idrar kaçırmanın tedavisinde gergin olmayan vajinal teyp (TVT) ve transobturator teyp (TOT) yöntemlerinin karşılaştırılması. 1. Pelvik Taban Sağlığı ve Işeme Bozuklukları Kongresi, Antalya, 30 Ekim-3 Kasım. Kongre Özet Kitabı, 2007; 17: Pl7.

115. ÖNOL Ş.Y, Sidal B, Önol F.F, Köse O, Akbaş A, Arslan B. Transobturator vajinal teyp uygulamasıyla aynı seansta pelvik organ prolapsus tedavisinin cerrahi başarısı üzerine etkisi. 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Antalya, 30 Ekim – 3 Kasım. Kongre Özet Kitabı, 2007; 18: P18.

116. ÖNOL Ş.Y, Önol F.F, Özbek E, İnal H, Akbaş A, Köse O. Çapraz trigonal (Cohen) üreteroneosistostomi vezikoüreteral reflünün açık cerrahi tedavisinde ilk tercih olmalı mıdır?. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım. Kongre Özet Kitabı, 2007; 68: TP-06.

117. ÖNOL Ş.Y, Önol F.F, Özbek E, Akbulut H, Akbaş A, Köse O, Antar B. İntraabdominal testisin cerrahi tedavisinde spermatik kordun radikal retroperitoneal mobilizasyonu Fowler-Stephens orşiopeksinin yerini tutabilir mi?. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım. Kongre Özet Kitabı, 2007; 78: TP-16.

118. ÖNOL Ş.Y, Önol F.F, Özbek E, Akbulut H, Akbaş A, Köse O, Antar B. Reoperatif orşiopekside teknik incelikler ve cerrahi sonuçları. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım. Kongre Özet Kitabı, 2007; 81: TP-19.

119. ÖNOL Ş.Y, Önol F.F, Özbek E, İnal H, Köse O, Akbaş A, Antar B. Ülkemizde testis torsiyon tanısı ve tedavisinde yaşanan problemlerin bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunun deneyimleri ışığında irdelenmesi. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi(Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım. Kongre Özet Kitabı, 2007; 85: TP 23.

120. Onol Ş Y, Onol F F, Kose O, Akbas A, Antar B, ipek M.O. İnvazif mesane tümörünün cerrahi tedavisinde ileal ve sigmoid ortotopik neoblodder yöntemlerinin karşılaştırılması. 8. Ankara Uroonkoloji Kursu (Uluslararası katılımlı), Ankara, Türkiye, 28 Kasım – 2 Aralık. Kurs Özet Kitabı, 2007; 114: P-65.

121. ÖNOL Ş.Y, Onol F.F, Akbaş A, Arslan B, Topaktaş R, Erdem R. Nefron koruyucu cerrahi kararını vermede kitle boyutu önemli midir?. 8. Ankara Üroonkolojı Kursu (Uluslararası katılımlı), Ankara, Türkiye 28 Kasım-2 Aralık. Kurs Özet Kitabı, 2007; 131: P-82.

121. Onol F F, Akbaş A, Köse O, Mete F, ONOL Ş.Y.. Bilateral vezikoüreteral reflülü çocuklarda bilateral ekstravezikal üreteral reimplantasyon sonuçları. 20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Ozet Kitabı, 2008; 139: P-40.

122. Önol Ş Y, Önol F.F, Tanıdır Y, İlbey Y.Ö, Akbaş A, Erdem MR. Erkekte stres tipte idrar kaçırmanın tedavisinde kullanılan spiral ve klasik transobturator teyp (TOT) yöntemlerinin karşılaştırılması: çok merkezli çalışma. 20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2008; 63: S-71.

123. ÖNOL Ş.Y, Önol F.F, Özbek E, , İlbey Y.Ö, Onur S, Akbaş A, Erdem MR, İpek MO. Bütün anterior üretrayı tutan yaygın balanitis kserotika obliterans (BKO) olgularımız. 20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2008; 337-338: P-351.

124. ÖNOL Ş.Y, İlbey Y.Ö, Önol F.F, Özbek E, Arslan B, Akbaş A.İdiopatik hidroselin cerrahi tedavisinde yeni bir yöntem. 20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2008; 344: P-361.

125. ÖNOL Ş.Y, Önol F.F, Arslan B, Akbaş A, İlbey Y.Ö, Özbek E. Nefron koruyucu cerrahinin 4 cm.den büyük kitlelerde uygulanması: klinik deneyimlerimiz. 20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2008; 425: TP-33.

126. ÖNOL Ş.Y, Önol F F, İnal H , İlbey Y.Ö, Akbaş A, Köse O, Erdem MR. Tekrarlayan mea ve fossa navikülaris darlıklarında vertikal ve transvers fasyokutaneal ada flap (FKAF) uygulamasının karşılaştırılması. 20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı, 2008;459: TP-87.

127. ÖNOL Ş.Y, İlbey Y.Ö, Önol F.F, Tanıdır Y, Antar B, Özbek E, Akbaş A, Erdem MR. Penil kurvatur cerrahisinde Tom lue’nun 16 nokta tekniği ve multipl paralel plikasyonlar. 20. Ulusal Ürolojı Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Ozet Kitabı, 2008; 460-461: TP-89.

128. ÖNOL Ş.Y, Önol F.F, Tanıdır Y, Mete F, Akbulut H. Ülkemizde testis torsiyonu tanısı ve tedavisinde yaşanan problemlerin değerlendirilmesi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre özet Kitabı, 2008; 483: TP-124.

129. Önol F.F, Tanıdır Y, ÖNOL Ş.Y, Akbaş A, Antar B, Erdem MR. Üreteroskopik cerrahinin majör bir komplikasyonu: üreteral avülsiyonların rekonstrüktif onarımı. 20. Ulusal üroloji kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Ozet Kitabı, 2008; 366-367: V-27.

130. Onol F F, Kase O, Akbaş A, Antar B, Erdem MR, Onol Ş Y. İleri evre pelvik organ proplapsus (POP) tedavisinde abdominal sakrokolpopeksi tekniğinin etkinliği. 20. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 1 6 Kasım. Türk Uroloji Dergisi, Kongre Ozet Kitabı 2008; 395: V-72.

131. Onol Ş Y, Antar B, Önol F F, Köse O, Akbaş A, Mete F. Hipospadiassız kordi 8. Ulusal Androloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Izmir, Türkiye, 20 23 Mayıs. Kongre Özet Kitabı, P-24 (2009).

132. Anlar B, Topaktaş R, Akbulut H, Verim L, Önol F.F, ÖNOL Ş.Y,. Penil fraktürlerde deneyimlerimiz: cerrahi ve izlem. 8 Ulusal Androloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Izmir, Türkiye, 20 23 Mayıs Kongre Özet Kitabı; P – 31 (2009).

133. Onol F.F, Sağlam H, Kose O, ONOL Ş.Y.. “Kendi kesim” polipropilen meş kullanılarak transobturator teyp (TOT) ve prolapsus onarımı uygulanan hastalarda vajinal meş erozyonu sıklığı ve tedavisi. 1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, 3 6 Aralık. Kongre Özet Kıtabı; 114-115: P32 (2009).

134. Onol F.F, Köse O, Önol ŞY. Kadın üretra darlıklarında ilk seçenek tedavi olarak üretroplasti tekniklerinin etkinliği. 1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, 3-6 Aralık. Kongre Ozet Kitabı; 170-171: P63 (2009).

135. Onol F.F, Akbaş A, Antar B, Erdem MR, ONOL Ş.Y.. Bilateral ekstravezikal üreteral reimplantasyon ve mesane hipotonisi. 10. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara, Türkiye, 10-12 Aralık. Kongre Özet Kitabı; 23: P-6 (2009).

136. Önol F.F, Köse O, İpek MO, ONOL Ş.Y.. Üreteropelvik bileşke darlık tedavisinde modifiye Y-V pyeloplasti. 10. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara, Türkiye, 10-12 Aralık. Kongre Özet Kitabı; 49: P-32 (2009).

137. ÖNOL Ş.Y, Akbaş A, Önol F.F. Hipospadias onarımında gergin glansı önleyecek bir yöntem: Neoüretranın dorsal prepüsyel ada flebi (DPAF) ile ogmentasyonu. 10. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara, Türkiye, 10-12 Aralık. Kongre Ozet Kitabı; 69: P-52 (2009).

138. Önol F.F, Arslan B, Topaktaş R, Polat EC, ONOL Ş.Y.. Abdominal inmemiş testislerde tek aşamalı (KOOP) orşiopeksinin etkinliği. 10. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara, Türkiye, 10-12 Aralık. Kongre Özet Kitabı; 77: P-60 (2009).

139. FF Önol, B Arslan, R Topaktaş, O Fikri, ŞY Önol. Ürteropelvik bileşke darlık tedavisinde ‘ Modifiye Y-V plasti’ ‘Dismembred pyeloplasti’ ile aynı başarıyı verir mi? Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, Türkiye, 08-10 Nisan, Kongre Özet Kitabı; 55-56: 07-2 (2010)

140. ŞY Önol, FF Önol, O Köse, M Cilli. Intra-abdominal testislerde Fowler-Stephens orşiopeksi gerekli mi? Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, Türkiye, 08-10 Nisan, Kongre Özet Kitabı; 91-92: 012-8 (2010)

141. FF Önol, ŞY Önol, EC Polat, A Şimsek, C Ersöz. Hipospadias onarımında gergin glansın önlenmesi için neoüretranın dorsal prepusyal ada flebi (DPAF) ile ogmentasyonu. Ulusal Pediatrik Uroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, Türkiye, 08-10 Nisan, Kongre Ozet Kitabı; 118-119: 016-10 (2010)

142. FF Önol, ŞY Önol, MR Erdem, A Akbaş, B Antar, OM İpek. Bilateral ekstravezikal üreteral implantasyon sonrası mesane atonisi sık mı görülür? Ulusal Pediatrik ürolojikongresi(Uluslar arası katılımlı), Izmir, Türkiye, 08 10 Nisan, Kongre Özet Kitabı; 138-139. 018 – 5 (2010)

143. ŞY Önol, R Topaktaş, EC Polat, MR Erdem, O Fikri, İ Başıbüyük. Penil fraktürlerde deneyimlerimiz: Cerrahi ve izlem. 21. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Istanbul, Türkiye, 30 Ekim – 3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Ozet Kitabı

144. ŞY Onol, MR Erdem, FF Önol. Dev mesane divertiküllerinde ekstravezikal izolasyon. 21. Ulusal Üroloji Kongresı (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Türkıye, 30 Ekim – 3 Kasım. Türk Uroloji Dergisi, Kongre özet Kitabı

145. ŞY Onol, EC Polat, O Kurt, MR Erdem. Hipospadiassız kordi deneyimlerımiz; 102 vaka. 21. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 3 kasm. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı

146. Ö Kurt, EC Polat, MR Erdem, İ Başıbüyük, ŞY Önol. İntraabdominal testislerde fowler stephens orşiopeksi şart mı? 21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Istanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı

147. ŞY Önol, B Antar, Mü İpek, I Başı büyük. Reoperatif orşiopeksi deneyimlerimiz; 36 vaka. 21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı

148. Ö Kurt, R Topaktaş, O Fikri, M Cilli, ŞY Önol. İatrojenik rektal yaralanmalarda klostomi her zaman gerekli midir? 21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı

149. ŞY Önol, FF Önol, B Arslan, EC Polat, C Ersöz. Neobladder-vajinal fistüllerde erken onarım deneyimlerimiz. 21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), istanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı

150. FF Önol, B Antar, EC Polat, O Köse, MR Erdem, ŞY Önol. Kadın üretra darlıklarında rekonstruktif cerrahinin önemi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Istanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı

151. ŞY Önol, FF Önol, Ö Kurt, A Şimşek, R Topaktaş. Balanitis kserotika obliterans (BXO) sonucu oluşan mea darlıklarının tedavisinde sirküler bukkal mukozal greft ile meatoplasti: 16 olguluk deneyimlerimiz. 21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı

152. ŞY Onol, R Topaktaş, MR Erdem, C Ersöz, O Fikri. Çocuklarda posterior üretroplasti deneyimlerimiz. 21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 Ekım-3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı

153. Ö Kurt, O Fikri, MR Erdem, B Antar, ŞY Önol. Eşzamanlı artifisyel üriner sfinkter (AUS) ve penil protez implantasyonu (PPİ): Video sunumu. 21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özet Kitabı.

154. ŞY Önol, A Armağan, A Tepler, T Akman, EC Polat, R Topaktaş, MR Erdem, C Ersöz, ı Başıbüyük, F Elbir. Kadın Üretra Darlıklarında Rekonstriktif Cerrahinin Önemi. 2. Ulusal Kadın ve işlevsel Üroloji Kongresi Antalya, Türkiye 8-11 Aralık 2011.

155. ŞY Onol, FF Önol, C Ersöz, MR Erdem, A Tepeler, A Armağan. İleri Evre Uterus/vaginal kaf Prolapsus Cerrahisinde Ekstraperitoneal Sakrokolpopeksi(EKSpERT) Yönteminin Orta Dönem Sonuçları. 2 Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi Antalya, Türkiye 8-11 Aralık 2011.

156. ŞY Onol, A Armagan, A Tepler, T Akman, EC Polat, R Topaktaş, MR Erdem, C Ersöz, I Başıbuyuk. Fikse kadın Üretranın Tedavisinde Üretra ve Mesane Boynunun Serbestlenmesi 2. Ulusal Kadın ve Işlevsel Uroloji Kongresi Antalya, Türkiye 8 – 11 Aralık 2011.

157. ŞY Onol, A Armağan, A Tepler, T Akman, EC Polut, R Topaklaş, MR Erdem, C Ersöz, I Başıbüyük, F Elbir. Fıstül ttraktı Çıkarılmaksızın Vezikovajinal Fistül Onarımı. 2. Ulusal Kadın ve Işlevsel Üroloji Kongresi Antalya, Türkiye 8 – 11 Aralık 2011.

158. Cevper Ersöz, Mehmet Remzi Erdem, Ramazan Topaklaş, Emre Can Polat, İsmail Başıbüyük, Fatih Elbir, Abdullah Armağan, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Şinasi Yavuz Onol. Aşama Aşama Extraperitoneal Kadın Sistektomi Ve Genişletilmiş Lenfodenektomisi. 10. Uroonkoloji Kongresi Antalya, Türkiye 26-30 Ekim 2011

159. Mehmet Remzı Erdem, Cevper Ersöz, Ramazan Topaktaş, Emre Can Polat, Ismail Başıbüyük, Fatılı Elbir, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Onol. Mesane Ve Prostat Kanserinde Genişletilmiş Lenfadenektomi Deneyimlerimız 10. Uroonkoloji Kongresi Antalya, Türkiye 26-30 Ekim 2011

160. Yavuz Önol, Cevper Ersöz, Mehmet Remzi Erdem, Emre Can Polat, Ramazan Topaktaş, İsmail Başıbüyük, Fatih Elbir, Abdullah Armağan, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman. Radikal Nefrektomi Ve Vena Kava Tumor Trombektomı: Torakoabdominal Ekstraperitoneal-Ekstraplevral Yontem. 10. Üroonkolojı Kongresi Antalya, Türkiye 26-30 Ekim 2011

161. Emre Can Polat, Ramazan Topaktaş, Mehmet Remzi Erdem, Cevper Ersöz, Ismail Başıbüyük, Fatih Elbir, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Onol. Lokal İleri Evre Prostat Kanserinde Genişletilmiş Radikal Prostatektomi. 10. Üroonkoloji Kongresi Antalya, Türkiye 26-30 Ekim 2011

162. Abdulmuttalip Şimşek, Ekrem Yadigaroğlu, Ali Suat Akat, Şinasi Yavuz Önol. Başarısız Transobturator Tape (TOT) Sonrası Tekrarlayan Stres Uriner İnkontinansta Tension Free Vajinal Tape (TVT) Uygulaması. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

163. Abdulmuttalip Şimşek, Ekrem Yadigaroğlu, Ali Suat Akat, Osman Köse, Şinasi Yavuz Onol. Stres Uriner İnkontinans Hastalarında Transobturator Ve Relropubikmiduretral Gevşek Sling Cerrahisinin Etkinlik Ve Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırılması. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

164. Mesrur Selçuk Sılay, Cevper Ersöz, Mehmet Remzi Erdem, İsmail Başıbüyük, Muzaffer Akçay, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Onol. Primer Distal Hipospadias Cerrahisinde Snodgrass Ve Snodgraft Yöntemlerinin Prospektif Randomize Karşılaştırması. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

165. Mehmet Remzi Erdem, Mesrur Selçuk Sılay, Tolga Akman, Muzaffer Akçay, Abdulkadir Tepeler, Cevper Ersöz, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Önol. Urologların Psa Grı Zona Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

166. Abdullah Armağan, Abdulkadır Tepeler, Cevper Ersöz, Tolga Akman, Mesrur Selçuk Sılay, Muzaffer Akçay, Mehmet Remzi Erdem, Yavuz Önol. İki Cm Altı Bobrek Taşları Tedavisinde Mikro-Perkutan Nefrolitotomi: İlk Sonuclarımız. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

167. Abdulkadir Tepeler, Abdullah Armağan, Tolga Akman, Emre Can Polat, Cevper Ersöz, Ramazan Topaktaş, Mehmet Remzi Erdem, Şinasi Yavuz Önol. Perkutan Nefrolitotomide Renal Akses Tekniklerinin Sonuclara Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

168. Mehmet Remzi Erdem, Abdullah Armağan, Tolga Akman, Abdulkadir Tepeler, Mesrur Selçuk Sılay, Muzaffer Akçay, Cevper Ersöz, Şinasi Yavuz Önol. Diode Lazer Prostat Vaporizasyonu ile Plazmakinetik Turp Ve Tvp(Transvezıkal Prostatektomi) karşılaştırması: Kısa Dönem Sonuçları 22. Ulusul Üroloji Kongresi, KKTC, 02 – 06 Mayıs 2012.

169. Mesrur Selçuk Sılay, Cevper Ersöz, Tuna Karatağ, Muzaffer Akçay, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Mehmet Remzi Erdem, Abdullah Armugan, Şinasi Yavuz Onol. Çocukları Fallık Dönemde Sünnet Etmeyin! Gercek Mi Yoksa Yalan Mı? 22. Ulusal Üroloji Kongresi KKTC 02 – 06 Mayıs 2012.

170. Abdulkadir Tepeler, Abdullah Armağan, Tolga Akman, Mesrur Selçuk Sılay, Muzaffer Akcay, İsmail Başıbüyük, Mehmet Remzi Erdem, Şinasi Yavuz Önol. Endoskopik Üreter Taşı Tedavisinde Floroskopik Görüntüleme Şart Mı? 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

171. Şinasi Yavuz Onol, Abdullah Armağan, Abdulkadir Tepeler, Cevper Ersöz, Mehmet Remzi Erdem, Muzaffer Akçay, Sina Kardaş. Radikal Nefrektomi Ve Vena Kava Tumor Trombektomı: Torakoabdominal Ekstraperitoneal Ve Ekstraplevral Yöntem. 22. Ulusal Uroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

172. Şinasi Yavuz Önol, Abdullah Armağan, Abdulkadir Tepeler, Cevper Ersöz, Mehmet Remzi Erdem, Fatih Elbir, Tolga Akman. Sentral-Hiler Renal Kitlelerde Acık Parsiyel nefrektomi: Işlemi Kolaylaştıran Teknikler. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

173. Şinasi Yavuz Önol, Abdullah Armağan, Abdulkadir Tepeler, İsmail Başı büyük, Cevper Ersöz, Mehmet Remzi Erdem. İleri Evre Uterovajinal Ve Vajinal Prolapsus Tedavisinde Ekstraperitoneal (Expert-Onol) Sakrokolpopeksi: Orta Donem Sonuçları. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

174. Abdullah Armağan, Mesrur Selçuk Sılay, Mehmet Remzi Erdem, Cevper Ersöz, Muzaffer Akçay, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Şinasi Yavuz Önol. Cocuklarda Laparoskopik Pyeloplastide Yeni Bir Antegrad Stent Yerleştirme Tekniği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

175. Yavuz Önol, Abdullah Armağan, Abdulkadir Tepeler, Tolga Akman, Mesrur Selçuk Sılay, Muzaffer Akçay, Cevper Ersöz, Mehmet Remzi Erdem. Retrograd Ekstraperitoneal Sistektomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

176. Yavuz Önol, Abdullah Armağan, Muzaffer Akçay, Mehmet Remzi Erdem, Cevper Ersoz, Sına Kardaş. Komplet Koraliform Böbrek Taşlarında Posterior Vertikal Lombotomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

177. Yavuz Önol, Abdullah Armağan, Abdulkadir Tepeler, Muzaffer Akçay, Mehmet Remzi Erdem, Fatih Elbir. Rekurren Kadın Stres Uriner İnkontinans Tedavisinde Spiral Sling Proseduru. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

178. Abdullah Armağan, Alpaslan Akbas, Fatih Akbulut, Mehmet Remzi Erdem, Tolga Akman, Abdulkadir Tepeler, Cevper Ersöz, Sina Kardas, Yavuz Önol. Retrokaval Ureter: Laparoskopik Ureteroureterostomi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC, 02-06 Mayıs 2012.

179. Yavuz Önol, Mehmet Remzi Erdem, Cevper Ersöz, Sina Kardaş, İsmail Başı büyük. Fıstül Hattı Çıkarılmadan Vezikovajinal Fistül Onarımı. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya Türkiye, 03-07 Ekim 2012.

180. Yavuz Önol, Mehmet Remzı Erdem, Cevper Ersöz, Sına Kardaş, İsmail Başıbüyük. Tekrnrl::ıyan Ürıner İnkontinans Vakalilrında Spiral Sling Prosedürü. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahı Kongresi Antalya Türkıye, 03-07 Ekını 2012. ]2-

181. Yavuz Önol, Mehmet Remzi Erdem, Sina Kardaş, Ismail Başıbüyük, Cevper Ersöz. Atriuma Uzanan Vena Kava Tümör Trombektomi Ve Radikul Nefrektomi. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antaya Türkıye, 03-07 Ekim 2012.

182. Yavuz Önol, Mehmet Remzi Erdem, Cevper Ersöz, Sina Kardeş, Fatih Elbir. 7 Cm Üzeri Böbrek Tümörlerinde Parsiyel Nefrektomi. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya Türkiye 03-07 Ekim 2012.

183. Yavuz Önol, Mehmet Remzi Erdem, Cevper Ersöz, Sina Kardaş, İsmail Başıbüyük. Distal Üreter Tümörlerinde Parsiyel Üreterektomi ve Psoas Hitch Prosedürü. 1. Ulusal Urolojik Cerrahi Kongresi, Antalya Türkiye, 03-07 Ekim 2012.

184. Yavuz Onol, Mehmet Remzi Erdem, İsmail Başıbuyuk, Abdullah Armağan, Fikret Fatih Önol, Muzaffer Akcay, Fatih Elbir. Radikal Nefrektomi, Vena Kava Ve/Veya Atrial Tumor Trombektomi: Yuksek Torakoabdominal Transdiafragmatik Ekstraperitoneal Yaklaşım. 11. Üroonkoloji Kongresi. Antalya, Türkiye. 6-10 Kasım 2013.

185. Yavuz Onol, Mehmet Remzi Erdem, İsmail Başıbuyuk, Sina Kardaş, Abdullah Armağan, Cevper Ersoz. Aşama Aşama Extraperitoneal Kadın Sistektomi Ve Genişletilmiş Lenfadenektomisi. 11. Üroonkoloji Kongresi. Antalya, Türkiye. 6-10 Kasım 2013.

186. Yavuz Önol, Abdullah Armağan, Senad Kalkan, Mehmet Remzi Erdem, İsmail Başıbuyuk, Fatih Elbir, Fikret Fatih Onol. Sentral-Hilar Yerleşimli Renal Kitlelerde Acık Parsiyel Nefrektomi: İşlemi Kolaylaştıran Teknik İncelikler. 11. Üroonkoloji Kongresi. Antalya, Türkiye. 6-10 Kasım 2013.

187. Yavuz Onol, Abdullah Armağan, Fatih Önol, Fatih Elbir, Abdülkadir Tepeler, İsmail Başı buyuk, Remzi Erdem. Lokal İleri (T3-T4) Kanserlerinde Genişletilmiş Radikal Prostatektomi. 11. Üroonkoloji Kongresi. Antalya, Türkiye. 6-10 Kasım 2013.

188. Yavuz Onol, Tolga Akman, İsmail Başıbuyuk, Abdullah Armağan, Muhammed Tosun, Mehmet Remzi Erdem. İnvaziv Mesane Kanserlerinde Estraperitoneal Lenfadenektomi, Ekstraperitoneal Retrograd Sistektomi, Ekstraperitoneal İntestinal Konfugirasyon Ve Ureteral Anastamoz. 11. Üroonkoloji Kongresi. Antalya, Türkiye. 6-10 Kasım 2013.

190. Yavuz Önol, İsmail Başıbuyuk, Sina Kardaş, Mehmet Remzi Erdem, Muzaffer Akçay, Muhammed Tosun. Buari Flap ile Üreterin Tamamen Replasmanı, İleal Üreterden Daha Başarılı Bir Alternatiftir. 3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim 2013.

191. Yavuz Önol, İsmail Başıbuyuk, Sina Kardaş, Senad Kalkan, Mehmet Remzi Erdem, Fatih Elbir, Osman Şevket. Histerektomi Esnasında Vajinal Kafın Sakruma Fisksasyonu. 3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim 2013.

192. Yavuz Onol, İsmail Başı buyuk, Sina Kardaş, Mehmet Remzi Erdem, Muzaffer Akçay, Muhammed Tosun. Erkek Üriner İnkontinansında Spiral Sling Yöntemi. 3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Urolojisi Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim 2013.

193. Yavuz Onol, Fatih Önol, Cevdet Kaya, Remzi Erdem. İleri Evre Apikal Prolapsus Tedavisinde TURC(Total Utilizatıon of Retroperitonium For Colpopexy) Yöntemimizın Güncel Sonuçları. 3. işlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim 2013.

194. Yavuz Onol, Fatih Önol, Osman Şevket, Remzi Erdem, Abdulkadir Tepeler. Cerrahiye Dirençli ve Şiddetli Intrensek Sfinkter Yetmezliğine Bağlı Kadın Stres Tip İdrar Kaçırmanın tedavisinde Spiral Mesh Slin Yonlemı. 3. işlevsel Uroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya 3 6 Ekim 2013.

195. Fatih Onol, Yavuz Onol, Serhat Onur, Fatih Elbir, Ismail Başıbüyük. Obstetrik Fistüllerin Yönetimi: Nijer Deneyimlerimiz 3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya, 3-6 Ekim 2013.

196. Fatih Onol, Ahmet Tahra, Uğur Boylu, Yavuz Onol. Kadın Üretra Darlıklarında Ventral Inlay L. Minus Greft Üretroplasti(VILGU) Yöntemi ıle Deneyimlerimiz. 3. İşlevsel Üroloji ve Kadın Urolojisi Kongresi, Antalya 3 – 6 Ekim 2013.

197. Yavuz Onol, Ismail Başıbuyuk, Sina Kardaş, Senad Kalkan, Fatih Önol, Mehmet Remzi Erdem. Fıstul Traktı Çıkarılmaksızın Vezikovajinal Fistül Onarımı. 3. Işlevsel Üroloji ve kadın Urolojisi Kongresi, Antalycı, 3-6 Ekim 2013.

198. lsmail Başıbuyük, Şinası Yavuz Önol, Fikret Fatih Önol, Muhammed Tosun, Mehmet Remzi Erdem, Fatih Elbir. Ciddi Kordili Proksimal Hipospadiaslı Olguların Cerrahisinde Teknik incelikler. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20-24 Kasım 2013.

199. Yavuz Onol, İsmail Başıbüyük, Muhammed Tosun, Sina Kardaş, Fikret Fatih Onol. Re-Operatif Üreteroneosistostomi’de Teknik İncelikler. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresı Antalya, 20-24 Kasım 2013

200. Şinasi Yavuz Önol, Ismail Başıbüyük, Muhammed Tosun, Fikret Fatih Önol. Günübirlik Modifiye Lich Gregoir Üreteral Re-İmplantasyon. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi Antalya, 20-24 Kasım 2013

201. Yavuz Önol, İsmail Başıbüyük, Fikret Fatih Önol, Fatih Elbir, Muhammed Tosun, Mehmet Remzi Erdem. Pyeloplastide Minimal İnvaziv Yaklaşım: Posterior Dorsal Mını Lombotomi. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20-24 Kasım 2013.

202. Şinasi Yavuz Önol, İsmail Başıbüyük, Mesrur Selçuk Sılay, Fikret Fatih Önol, Muhammed Tosun. İleri Evre (T3, T4) Wilms Tümörü Cerrahisinde Yüksek Torakoabdominal, Transdiafragmatik, Extra -İntra Peritoneal Yaklaşım. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20-24 Kasım 2013.

203. Mesrur Selçuk Sılay, Muhammed Tosun, Senad Kalkan, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Önol. Çocuklarda Transperitoneal Laparoskopik Heminefroüreterektomi: Tek Merkez Deneyimi. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20-24 Kasım 2013.

204. Mesrur Selçuk Sılay, Muhammed Tosun* , Senad Kalkan, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Önol. İnfantlarda Ve Çocuklarda Transperitoneal Laparoskopik Piyeloplasti: Tek Merkez Deneyimi. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20-24 Kasım 2013.

205. Mesrur Selçuk Sılay, Muhammed Tosun, Senad Kalkan, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Önol. Çocuklarda Üreteropelvik Bileşke Darlığına Bağlı Dev Hidronefroz Tedavisinde Laparoskopik Dismembered Piyeloplasti. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20-24 Kasım 2013.

206. Mesrur Selçuk Sılay, Muhammed Tosun, Senad Kalkan, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Önol. 11 Yaşında Kız Çocuğunda Bilateral Laparoskopik Transperitoneal Alt Pol Heminefroüreterektomisi. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20-24 Kasım 2013.

207. Mesrur Selçuk Sılay, Muhammed Tosun, Senad Kalkan, Abdullah Armağcın, Şinasi Yavuz Önol. Çocuklarda Transperitoneal Laparoskopik Üst Pol Heminefroüreterektomisi: Adım Adım Teknık. 12. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20-24 Kasım 2013.

208. M~srur Selçuk Sılay, Muhammed Tosun, Senad Kalkan, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Onol. Duplike Renal Sistemi Ve Alt Polünde Upj Darlığı Bulunan Bir Olguda Laparoskopik Alt Pol Piyeloplastı. 12. Turk Çocuk Uroloji Kongresi, Antalya, 20 24 Kasım 2013.

209. Mesrur Selçuk Sılay, Muhammed Tosun, Nilufer Göknar, Faruk Oktem, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Onol. Uluslararası Pediyatrik Alt Üriner Sistem Semptomları Sorgulama formu “lcıq – Cluts’ Türkçe Geçerlilik Çalışması. 12 Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, 20 – 24 Kasım 2013.

210. Yavuz Onol, İsmail Başıbüyük, Fatih Önol, Fatih Elbir, Cevper Ersöz, Remzi Erdem, Abdullah Armağan. Lokal ileri (T3 T4) Prostat Kanserlerinde Genişletilmiş Radikal Prostatektomi. 23 Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya. 16-19 Ekım 2014.

211. Yavuz Önol, İsmail Başıbüyük, Fatih Önol, Senad Kalkan, Sına Kardaş, Muhammed Tosun, Ramazan Topaktaş, Abdullah Armağan. Ileri derece uterovajinal ve vault prolapsus tedavisinde retroperitoneal kolpopeksi (TURC) yöntemi: Orta dönem sonuçları. 23. Ulusal Uroloji Kongresi, Antalya. 16-19 Ekım 2014.

212. Yavuz Önol, İsmail Başıbüyük, Fatih Önol, Senad Kalkan, Fatih Elbir, Sina Kardaş, Yunus Kayalı, Ramazan Topaklaş, Abdullah Armağan. Başarısız üretral stent yerleştirilen vakalarda zorlu perineal üretroplasti. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 16-19 Ekim 2014.

213. Yavuz Önol, İsmail Başıbüyük, Senad Kalkan, Muhammed Tosun, Fatih Elbir, Ramazan Topaktaş, Abdullah Armağan. Minimal invaziv hidroselektomi: Outpatient Novel Out-Leaf (ONOL) teknik uzun dönem sonuçları. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya. 16-19 Ekim 2014.

214. Fatih Elbir, Tolga Akman, Sina Kardaş, Muzaffer Akçay, Abdulkadir Tepeler, Ramazan Topaktaş, Senad Kalkan, Abdullah Armağan, Yavuz Önol. Nefron koruyucu cerrahide açık laparoskopik yöntem sonuçlarımız. 23. Ulusal ÜroloJı Kongresi, Antalya. 16-19 Ekim 2014.

215. Yavuz Önol, lsmail Başıbüyük, Fatih Elbir, Remzi Erdem, Cevper Ersöz, Fatih Önol, Abdullah Armağan. Lokal İleri (T3-T4) Prostat Kanserlerinde Genişletilmiş Radikal Prostalektomi Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı. İzmir, Türkiye. 28-30 Kasım 2014.

216. lsmail Başıbüyük, Şinasi Yavuz Onol, Fatih Elbir, Sina Kardaş, Ramazan Topaktaş, Abdullah Armağan. İleri Evre (T3, T4) Wilms Tümörü Cerrahisinde Yüksek Torakoabdominal, Transdiafragmatik, Extra -lntra Peritoneal Yaklaşım. Disiplinler Arası Uroonkoloji Toplantısı. Izmir, Türkiye. 28-30 Kasını 2014.

217. Şinasi Yavuz Önol, Ismail Başı büyük, Fatih El bir, Sina Kardaş, Muhammed Tosun, Yunus Kayalı, Remzi Erdem, Rtımazan Topaktaş, Bekir İnan. Malign Retroperitonetıl Tümör Cerrahisınde Parsıyel ve Komplet Vena Kava ve Aorta Rezeksıyonu: Teknik incelikler ve Sonuçlar. Disıplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı. Izmir, Türkiye. 28-30 Kasım 2014.

218. Şinasi Yavuz Önol, lsmail Başıbüyük, Fatih Elbir, Sina Kardaş, Muhammed Tosun, Ramazan Topaklaş, Fatih Önol. Radikal Nefrektomi, Vena Kava Tümör Trombektemi: Yüksek Torakoabdominol Transdiyafragmatik Ekstraperitoneal yaklaşım. Disiplinler Arası Uroonkoloji Toplantısı. lzmir, Türkiye. 28-30 Kasım 2014.

219. Şinasi Yavuz Önol, lsmail Başıbüyük, Sina Kardaş, Muhammed Tosun, Ramazan Topaktaş, Tolga Akman. Dev böbrek kitleleri: Maksimal tümör kontrolü için maksimal insizyon. Disiplinler Arası ÜroonkoloJi Toplantısı. İzmir, Türkiye. 28-30 Kasım 2014.

220. lsmail Başıbüyük, Fatih Elbir, Sina Kardaş, Muhammed Tosun, Yunus Kayalı, Şinasi Yavuz Onol. 7 cm üzeri böbrek tümörlerinde parsiyel nefrektomi. Disiplinler Arası Uroonkoloji Toplantısı. İzmir, Türkiye. 28-30 Kasım 2014.

E. Diğer yayınlar

Ulusal kitaplarda yazılan bölümler:

1. Önol ŞY, Onol F F. Metastalık testis tümörlerinde kemoterapi sonrası artık kitle rezeksiyonu. Özen H, Türkeri L (editörler), Üroonkoloji Kitabı. Cilt II, Bölüm VI, sf. 1143 – 1152, 2007.

F. Uluslararası makalelere yapılan atıflar

F1. Armagan A, Tepeler A, Silay MS, Ersoz C, Akcay M, Akman T, Erdem MR, Onol SY. Micropercutaneous nephrolithotomy in the treatment of moderate-size renal calculi. J Endourol. 2013 Feb;27(2):177-81

1. Penbegul N1, Bodakci MN, Hatipoglu NK, Sancaktutar AA, Atar M, Cakmakci S, Yıldirim K. Microsheath for microperc: 14-gauge angiocath. J Endourol. 2013 Jul; 27(7): 835-9.

2. Sabnis RB1, Ganesamoni R, Ganpule AP, Mishra S, Vyas J, Jagtap J, Desai M. Current role of microperc in the management of small renal calculi. Indian J Urol. 2013 Jul;29(3):214-8.

3. Hatipoglu NK1, Sancaktutar AA, Tepeler A, Bodakci MN, Penbegul N, Atar M, Bozkurt Y, Söylemez H, Silay MS, Istanbulluoğlu MO, Akman T, Armagan A. Comparison of shockwave lithotripsy and microperc for treatment of kidney stones in children. J Endourol. 2013 Sep;27(9): 1141-6.

4. Hatipoglu NK1, Tepeler A, Buldu I, Atis G, Bodakci MN, Sancaktutar AA, Silay MS, Daggulli M, Istanbulluoglu MO, Karatag T, Gurbuz C, Armagan A, Caskurlu T. Initial experience of micro-percutaneous nephrolithotomy in the treatment of renal calculi in 140 renal units. Urolithiasis. 2014 Apr;42(2):159-64.

5. Perez-Fentes D1, Blanco-Gomez B2, Gurcia-Freire C2. Micropercutaneous nephrolithotomy. A new therapeutic option for pediatric renal lithiasis. Actas Urol Esp. 2014 Sep;38(7):483-7.

6. Tepeler A, Sarica K. Standard, mini, ultra-mini, and micro percutaneous nephrolithotomy: what is next? A novel labeling system for percutaneous nephrolithotomy according to the size of the access sheath used during procedure. Urolithiasis. 2013 Aug;41(4):367-8

7. Ganpule AP1, Bhattu AS, Desai M. PCNL in the twenty-first century: role of Microperc, Miniperc, and Ultraminiperc. World J Urol. 2015 Feb;33(2):235-40.

8. Tepeler A1, Akman T, Silay MS, Akcay M, Ersoz C, Kalkan S, Armagan A, Sarica K. Comparison of intrarenal pelvic prcssure during micro-percutaneous nephrolithotomy and conventional percutaneous nephrolithotomy. Urolithiasis. 2014 Jun;42(3):275-9.

9. Silay MS1, Tepeler A, Sancaktutar AA, Kilincaslan H, Altay B, Erdem MR, Hatipoglu NK, Akcay M, Akman T, Armagan A. The all-seeing needle instead of the Veress needle in pediatric urologic laparoscopy. J Endourol. 2013 Nov;27(11):1376-80

10. Cesare Marco Scoffone MD, Cecilia Maria Cracco MD, PhD. Micro-ECIRS: A Revoiutionary New Tool in the Current Endourologic Armumentarium. Supine Percutaneous Nephrolithotomy and ECIRS, 2014, pp 303-310.

11. Abdulkadir Tepeler, Abdullah Armağan. Neden ve Kime Mikroperk: Güncellenmiş Sonuçlar. Endoüroloji Bülteni 2014,7: 3-5

12. Campobasso D1, Ferretti S. Is MICROPERC really the new frontier of percutaneous nephrolithotripsy? Urolitliasis. 2014 Aug,42(4): 367-8.

13. Ramon de Fata F1, Garcıa -Tello A2, Andrcs G2, Redondo C2, Meilan E2, Gimbernat H2, Angulo JC2. Comparative study of retrograde intrarenal surgery and micropercutaneous nephrolithotomy in the treatment of intermediate-sized kidney stones. Actas Urol Esp. 2014 Nov;38(9): 576-83

14. K. Agarwal, MS Agrawal. Place of percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) in the management of renal calculi. Sri Lanku Journal of Surgery, 2014

15. Piotr Bryniarski, Arkadiusz Miernik, Martin Schoenthaler, Marcin Zyczkowski, Piotr Taborowski and Andrzej Paradysz. Kidney stones over 2 cm in diameter-between guidelines and individual approach. World J Clin Ural. 2014 July 24; 3(2): 81-86.

16. Karatag T1, Tepeler A, Buldu I, Akcay M, Tosun M, Istanbulluoglu MO, Armagan A. Is micro-percutaneous nephrolithotomy surgery technically feasible and efficient under spinal anesthesia? Urolithiasis. 2015 Jan 9. (Epub ahead of print)

17. Karatag T1, Buldu I, Kaynar M, inan R, Istanbulluoglu MO. Does the presence of hydronephrosis have effects on micropercutaneous nephrolithotomy? Int Urol Nephrol. 2015 Mar;47(3):441-4

18. Kiremit MC1, Guven S, Sarica K, Ozturk A, Buldu I, Kafkasli A, Balasar M, Istanbulluoglu O, Horuz R, Cetinel CA, Kandemir A, Albayrak S. Contemporary Management of Medium-Sized (10-20 mm) Renal Stones: A Retrospective Multicenter Observational Study. J Endourol. 2015 Mar 6. [Epub ahead of print]

19. M. Hammad Athera, Chi-Fai Ngb, Gholamraza Pourmandc, Palle J. Ostherd. Training the resident in percutaneous nephrolithotomy. Arab Journal of Urology (2014) 12, 49-53

20. Karatag T1, Buldu I, Inan R, Istanbulluoglu MO. Is Micropercutaneous Nephrolithotomy Technique Really Efficacicous for the Treatment of Moderate Size Renal Calculi? Yes. Urol Int. 2015 Feb 17. (Epub ahead of print)

21. Perez-Fentes D1, Blanco-Gomez B2, Garcia-Freire C2. Micropercutaneous nephrolithotomy. A new therapeutic option for pediatric renal lithiasis. Actas Urol Esp. 2014 Sep;38(7):483-7.

F2. Tepeler A, Armağan A, Akman T, Polat EC, Ersöz C, Topaktaş R, Erdem MR, Onol SY. Impact of percutaneous renal access technique on outcomes of percutaneous nephrolithotomy. J Endourol. 2012 Jul;26(7):828-33.

1. Isac W1, Rizkala E, Liu X, Noble M, Monga M. Endoscopic-guided versus fluoroscopic-guided renal access for percutaneous nephrolithotomy: a comparative analysis. Urology. 2013 Feb;81(2):251-6.

2. Penbegul N1, Hatipoglu NK, Bodakci MN, Atar M, Bozkurt Y, Sancaktutar AA, Tepeler A. Role of ultrasonography in percutaneous renal access in patients with renal anatomic abnormalities. Urology. 2013 May;81(5):938-42.

3. Hatipoğlu NK1, Bodakci MN, Penbegül N, Bozkurt Y, Sancaktutar AA, Atar M, Söylemez H. Monoplanar access technique for percutaneous nephrolithotomy. Urolithiasis. 2013 Jun;41(3):257-63

4. Voilette PD1, Denstedt JD1. Standardizing the reporting of percutaneous nephrolithotomy complications lndian J Urol. 2014 Jan 30(1):84-91

5. Mohamed M. Abdallah, Shady M. Salem, Mohamed R. Badreldin, Ahmed A. Gamaleldin. The use of a biological model for comparing two techniques of fluoroscopy-guided percutaneous puncture: A randomised cross-over study. Arab Journal of Urology (2013) 11, 79-84

6. Lojanapiwat B1. The ideal puncture approach for PCNL: Fluoroscopy, ultrasound or endoscopy? Indian J Urol. 2013 Jul;29(3):208-13.

7. Tepeler A1, Akman T, Silay MS, Akcay M, Ersoz C, Kalkan S, Armagan A, Sarica K. Comparison of intrarenal pelvic pressure during micro-percutaneous nephrolithotomy and conventional percutaneous nephrolithotomy. Urolithiasis. 2014 Jun;42(3):275-9.

8. Aminsharifi A1, Haghpanah R, Haghpanah S. Predictors of excessive renal displacement during access in percutaneous nephrolithotomy: a randomized clinical trial. Urolithiasis. 2014 Feb ;42( 1): 61-5.

9. Abdulkadir Tepeler, Abdullah Armağan. Neden ve Kime Mikroperk: Güncellenmiş Sonuçlar. Endoüroloji Bülteni 2014;7:3-5

10. Wynberg JB1, Paik LJ, Odam BD, Kruger M, Atalla CS. Body mass index predicts outcome of ureteroscopy-assisted retrograde nephrostomy for percutaneous nephrolithotomy. J Endourol. 2014 Sep;28(9):1071-7.

11. Tepeler A1, Silay MS, Akman T, Akcay M, Ersoz C, Kardas S, Erdem MR, Armagan A, Onol SY. Comparison of flexible and rigid cystoscopy-assisted ureteral catheter ınsertion before percutaneous nephrolithotomy: a prospective randomized trial. J Endourol. 2013 Jun;27(6):722-6.

12. Ziypak T1, Adanur S, Tepeler A, Erdem MR, Akcay M, Armagan A, Ozbey I, Polat O. Endoscopic guided additional access for staghorn calculi. J Endourol. 2014 Oct;28(10): 1192-6.

13. Sharma GR1, Maheshwari PN1, Sharma AG1, Maheshwari RP1, Heda RS1, Maheshwari SP1. Fluoroscopy guided percutaneous renal access in prone position. World J Clin Cases. 2015 Mar 16;3(3):245-64.

14. Aminsharifi A1, Eslahi A, Safarpour AR, Mehrabi S. Stone scattering during percutaneous nephrolithotomy: role of renal anatomical characteristics. Urolithiasis. 2014 Oct;42(5):435-9

15. Huseyin Celik, Cemal Tasdemir, “‘Ramazan Altintas. AN OVERVIEW OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY. EUROPEAN MEDICAL JOURNAL January 2015

F3. Önol S. Y, Özlem Y.I, Önol F.F, Özbek E, Arslan B, Akbaş A. A novel pull-through technique for the surgical management of idiopathic hydrocele. J.Urol 2009; 181(3): 1201-1205.

1. Cimador M1, Castagnetti M, De Grazia E. Managernent of hydrocele in adolescent patients. Nat Rev Urol. 2010 Jul;7(7):379-85

2. Saber A1. New minimally access hydrocelectomy. Urology 2011 Feb;77(2):487-90

3. Shan CJ1, Lucon AM, Pagani R, Srougi M. Sclerotherapy of hydroceles and spermatoceles with alcohol: results and effects on the semen analysis. Int Braz J Urol. 2011 May-Jun,37(3)·307-12; discussion 312-33

4. Bin Y1, Yong Bao W1, Zhuo Y1, Jin-Rui Y1. Minimal hydrocelectomy with the aid of scrotoscope: a ten-year experience. lnt Braz J Urol 2014 May-Jun;40(3):384-9.

5. Al-Ali BM1, Popper H1, Pummer K1. A case of Fournier’s gangrene after hydrocelectomy. Cent European J Urol. 2012;65(2):92-3.

6. Szabados B1, Ketting B, Stief C, Tritschler S. Scrotal space-occupying lesions. Urologe A. 2014 Sep;53(9): 1383-93;

7. Ali Dabaja, Marc Goldstein. Microsurgical Hydrocelectomy: Rationale and Technique. Urology Practice 1(4) 2014, Pages 189-193

F4. Önol S.Y., Önol F.F, Onur S, İnal H, Akbaş A, Köse O. Reconstruction of strictures of the fossa navicularis and meatus with transverse island fasciocutaneous penile flap. J Urol 2008; 179: 1437-1440.

1. Gelman J1, Sohn W. 1-stage repair of obliterative distal urethral strictures wıth buccal graft urethral plate reconstruction and simultaneous onlay penile skin flap. J Urol. 2011 Sep;186(3):935-8.

2. Meeks JJ1, Barbagli G, Mehdiratta N, Granieri MA, Gonzalez CM. Distal urethroplasty for isolated fossa navicularis and meatal strictures. BJU Int. 2012 Feb; 109(4): 616-9.

3. Onol SY , Onol FF, Gümüş E, Topaktaş R, Erdem MR. Reconstruction of distal urethral strictures confined to the glans with circular buccal mucosa graft. Urology. 2012 May;79(5):1158-62.

4. Bastian PJ1, Mayer M, Tritschler S, Roosen A, Nuhn P, Bauer RM, Gozzi C. Single-stage dorsal inlay for reconstruction of recurrent peno-glandular stenosis. World J Urol. 2012 Oct;30(5):715-21.

5. Simsek A1, Onol SY, Kurt O. Treatment of urethral strictures in balanitis xerotica obliterans (BXO) using circular buccal mucosal meatoplasy: experience of 15 cases. Arch Ital Urol Androl. 2014 Mar 28;86(1):23-5.

6. Chowdhury PS1, Nayak Pl, Mallick S2, Gurumurthy S1, David D1, Mossadeq A1. Single stage ventral onlay buccal mucosal graft urethroplasty for navicular fossa strictures. Indian J Urol. 2014 Jan;30(1):17-22.

7. Noel A. Armenakas MD. Fossa Navicularis and Meatal Reconstruction. Current Clinical Urology 2014, pp 147-160.

F5. Önol F.F, Akbaş A, Köse O, Önol S.Y. Short stay pyeloplasty with transverse dorsal lumbotomy incision: Our 10-year experience. Urology 2009· 74: 1309-1313 (including editorial comment & reply by authors).

1. Kajbafzadeh AM1, Tourchi A, Nezami BG, Khakpour M, Mousavian AA, Talab SS. Miniature pyeloplasty as a minimally invasive surgery wıth less than 1 day admission in infants. J Pediatr Urol. 2011 Jun; 7(3): 283-8.

2. Narayanan SK1, Smith G2, Thomas G2, Cohen RC2. Does the surgical approach change the need for a retrograde pyelogram prior to pyeloplasty? J Pediatr Urol. 2014 Oct; 10(5):835-9.

3. Sahin C1, Kalkan M, Uzun H. Minimal invasive pyeloplasty technique with vertical surgical approach: an alternative to laparoscopic pyeloplasty. Kaohsiung J Med Sci. 2012 Feb 28(2):100-4.

4. Samarasekera D1, Kim DS, Wang R, Yip G, Tang SS, Nguan C. Laparoscopy, dorsal lumbotomy and flank incision live donor nephrectomy: comparison of donor outcomes. Can Urol Assoc J. 2013 Jan-Feb;7(1-2):E69-73.

5. Sizonov VV, Kogan MI. Characteristics of hydronephrosis due to obstruction of the pyeloureteral segment combined with dorsal rotation of the kidney. Urologiia. 2011 Jul-Aug;(4):3-7.

6. Craig A. Peters. Congenital Ureteropelvic Junction Obstruction: A Pragmatic Approach. PediJtric Urology 2015, pp 89-101

7. ADEL A. ASSIRI, M.B.B.S and AHMED H. ALMATHAMI, M.D. Drainless Mini-Incision Pyeloplasty for Children, with One-Day Hospital Stay. Med. J. Cairo Univ., Vol. 82 No. 1, September: 635-638, 2014

F6. Önol FF, Antar B, Köse O, Erdem MR, Önol SY. Techniques and results of urethroplasty tor female urethral strictures: our experience with 17 patients. Urology. 2011 Jun;77(6):1318-24.

1. Richard Santucci, Mang Chen. Evaluation and Treatment of Female Urethral Stricture Disease. Current Bladder Dysfunction Reports June 2013, Volume 8, lssue 2, pp 123-127

2. Goel A1, Paul S, Dalela D, Sankhwar P, Sankhwar SN, Singh V. Dorsal onlay buccal mucosal graft urethroplasty in female urethral stricture disease: a single-center experience. Int Urogynecol J. 2014 Apr;25(4):525-30.

3. Osman Nl1, Mangera A, Chapple CR. A systematic review of surgical techniques used in the treatment of female urethral stricture. Eur Urol. 2013 Dec;64(6):965-73.

4. Önol FF1, Önol ŞY2, Tahra A3, Boylu U3. Ventral inlay labia minora graft urethroplasty for the management of female urethral strictures. Urology. 2014 Feb;83(2):460-4

5. Jerry Blaivas MD, Dorota Borawski MD. Complications of Female Urethral Reconstructive Surgery. Current Clinical Urology 2013, pp 133-147

6. Kowalik C1, Stoffel JT2, Zinman L3, Vanni AJ3, Buckley JC4. Intermediate outcomes after female urethral reconstruction: graft vs flap. Urology. 2014 May;83(5): 1181-5.

7. Romman A1, Takacs L, Gilleran J, Zimmern P. Vestibular flap urethroplasty in women with recurrent distal intramural urethral pathology. Neurourol Urodyn. 2015 Mar;34(3):213-8.

F7. Akbas A, Akman T, Erdem E, Antar B, Kılıçaslan I, Onol Y Female urethral malignant melanoma with vesical invasion: A case report. Kaohsiang J Med Sci 2010; 26: 96

1. Cho ST1, Song HC, Cho B, Choi WS, Lee WK, Lee YS, Lee YG, Kim KK, Park SH, Kim JW. Primary malignant melanoma of the female urethra. Korean J Urol. 2012 Mar; 53( 3): 206-8

2. EI-Safadi S1, Estel R ,Mayser P, Muenstedt K. Primary malignant melanoma of the urethra: a systematic analysis of the current literature. Arch Gynecol Obstet. 2014 May;289(5):935-43.

3. Naomi Kawaguchi1, Kyoko Nambu1, Asuka Sekiya1, Toshimasa Sakakima2, Masashi Matsuyama1, Fumimasa Etori1, Hisao Komeda3, Kuniaki Hirai1, Naoki Watanabe1, Takafumi Naiki2, Tetsuya Yamada4 and Takuji Tanakal1,5 Primary malignant melanoma of the female urethra: a rare case of cytological observation. Pathology Discovery 2014, doi: 10. 7243/2052-7896-2-5

F8. Onol SY, Onol FF, Gümüş E, Topaktaş R, Erdem MR. Reconstruction of distal urethral strictures confined to the glans with circular buccal mucosa graft. Urology. 2012 May;79(5):1158-62.

1. Cordon BH1, Zhao LC1, Scott JF1, Armenakas NA1, Morey AF2. Pseudospongioplasty using periurethral vascularized tissue to support ventral buccal mucosa grafts in the distal urethra. J Urol. 2014 Sep;192(3):804-7.

2. Chowdhury PS1, Nayak P1, Mallick S2, Gurumurthy S1, David D1, Mossadeq A1. Single stage ventral onlay buccal mucosal graft urethroplasty for navicular fossa strictures. Indian J Urol. 2014 Jan;30(1):17-22.

3. Yawar Sajjad, Af~ar Ali, Tanveer Anwar. Four Year Experience of Hypospadias Surgery in a Tertiary Care Center with Snodgrass and Two-stage Bracka Repair. A.P.M.C 7(2) 2013, 167-172

F9. Tepeler A, Silay MS, Armagan A, Basibuyuk I, Akman T, Akcay M, Onol SY. Laparoscopic-assisted ‘’microperc’’ of a stone in a pelvic kidney of a 3-year-old girl. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2013 Feb;23{2):174-6

1. Sabnis RB1, Ganesamoni R, Ganpule AP, Mishra S, Vyas J, Jagtap J, Desai M. Current role of microperc in the management of small renal calculi. Indian J Urol. 2013 Jul;29(3):214-8.

2. Silay MS1, Tepeler A, Sancaktutar AA, Kilincaslan H, Altay B, Erdem MR, Hatipoglu NK, Akcay M, Akman T, Armagan A. The all-seeing needle instead of the veress needle in pediatric urologic laparoscopy. J Endourol. 2013 Nov;27(11):1376-80

3. Abdulkadir Tepeler, Abdullah Armağan. Neden ve Kime Mikroperk: Güncellenmiş Sonuçlar. Endoüroloji Bülteni 2014;7:3-5.

4. Giray Ergin1, Turgay Ebiloğlu2, Yusuf Kibar 3. Yeni gelişmeler ışığında Konjenital Anomalili Böbreklerde Üriner Sistem Taş Hastalığı’nın Tedavisi. Endoüroloji Bülteni 2014;7:69-73.

F10. Onol FF, Kaya E, Köse O, Onol SY. A novel technique for the management of advanced uterine/vault prolapse: extraperitoneal sacrocolpopexy. Int Urogynecol J. 2011 Jul;22(7):855-61.

1. Shah HN1, Badlani GH. Mesh complicatıons in female pelvic floor reconstructive surgery and their management: A systematic review. Indian J Urol. 2012 Apr,28(2).129-53.

2. Hampel C1, Roos F, Neisius A, Thüroff JW, Thoınas C. Complication management in prolapse and incontinence surgery. Urologe A 2014 Jul;53(7):1017-29.

3. Kranz J1, Anheuser P, Hampel C, Sleffens J. General and method-specific complications of sacrocolpopexy. Urologe A. 2015 Mar;54(3):337-41.

F11. Tepeler A, Armagan A, Akman T, Sılay MS, Akçay M, Başıbüyük I, Erdem MR, Önol ŞY. Is fluoroscopic imaging mandatory for endoscopic treatment of ureteral stones? Urology. 2012 Nov;80(5):1002-6.

1. Kırac M1, Tepeler A2, Guneri C3, Kalkan S2, Kardas S2, Armagan A2, Biri H4. Reduced radiation fluoroscopy protocol during retrograde intrarenal surgery for the treatment of kidney stones. Urol J. 2014 Jul 8; 11(3): 1589-94.

2. Peng Y1, Xu B, Zhang W, Li L, Liu M, Gao X, Sun Y. Retrograde intrarenal surgery for the treatment of renal stones: is fluoroscopy-free technique achievable? Urolithiasis. 2015 Mar 8. (Epub ahead of print)

3. Olgın G1, Smith D, Alsyouf M, Arenas JL, Engebretsen S, Huang G, Arnold DC 2nd, Baldwin DD. Ureteroscopy Without Fluoroscopy: A Feasibility Study and Comparison with Conventional Ureteroscopy. J Endourol. 2015 Jan 6. (Epub ahead of print)

F12. Onol FF, Onol SY. Review of extraperitoneal sacrocolpopexy as a technique for advanced uterine and vault prolapse. Curr Opin Obstet Gynecol. 2012 Aug;24(4):253-8.

1. Rosati M1, Bramante S, Conti F. A review on the role of laparoscopic sacrocervicopexy. Curr Opin Obstet Gynecol. 2014 Aug;26(4):281-9.

2. Veenu Tyagi1, Robert Hawthorn2, and Karen Guerrero3 Sacrocolpopexy (SCP) -A Cohort Study Looking at Short, Medium and Long Term Outcome. Med Surg Urol 2013, 2:3

F13. Tepeler A, Erdem MR, Kurt O, Topaktas R, Kilicaslan I, Armağan A, Onol SY. A rare renal epithelial tumor: mucinous cystadenocarcinoma case report and review of the literature. Case Rep Med. 2011;2011:686283.

1. Chable-Montero F1, Mendoza-Ramirez S, Lavenant-Borja MI, Gonzalez-Romo MA, Soto-Abraham V, Henson DE, Albores-Saavedra J. Mucinous cystadenoma of the pyelocaliceal system: a report of 3 examples and an analysis of 17 previously published cases. Ann Diagn Pathol. 2013 Jun; 17(3): 239-44

2. Fatma Cavide Sonmez1 , Hacı Hasan Esen2, Lema Tavlı2, Mehmet Kılınç3 Well-Differentiated Mucinous Cystadenocarcinoma of the Renal Pelvis. Eur J Gen Med 2014; Suppl 1: 63-65

3. Kim SH1, Yuk HD2, Park WS3, Kim SH4, Joung JY1, Seo HK1, Lee KH1, Chung J1. A Case Report of Partial Nephrectomy of Mucinous Cystadenocarcinoma in Kidney and lts Literature Review. Crncer Res Treat. 2015 Feb 13. doi. 10.4143/crt.2014.219. (Epub ahead of print)

F14. Önol F.F, Akbaş A, Erdem MR, ONOL Ş.Y.. Lich-gregoir ureteral reimplantation with fixation of ureter during detrusorraphy as a reliable outpatient arıti-reflux procedure. Eur.J.Ped.Surg 2009; 19(5): 320-324.

1. Callewaert PR 1, Biallosterski BT, Rahnama’i MS, Van Kerrebroeck PE. Robotic extravesical antireflux operations in complex cases: technical consideratio ns and preliminary results. Urol Int. 2012;88(1):6-11.

2. Onol F.F, ONOL Ş.Y.. Çocuklarda vezikoüreteral reflü tedavisinde açık cerrahi teknikleri. Turk Urolojş Seminerleri; 2(9): 246-51 (2011).

F15. Simsek A, Kurt O, Verim L, Onol SY. Rupture of superficial dorsal vein of penis. Arch Ital Urol Androl. 2011 Jun;83(2):102-4.

1. Eken A1, Acil M2, Arpaci T3. Isolated rupture of the superficial vein of the penis. Can Urol Assoc J. 2014 May;8(5-6):E371-3.

F16. Önal Ş.Y, Önol F.F. Outpatient Novel Out-Leaf (ONOL) Procedure for Idiopathic Hydrocele. BJU Int; 105: 890-894 (2010).

1. Shenoy SP, Marla PK, Tantry TP. Re: A novel pull-through technique far the surgical management of idiopathic hydrocele. S. Y. Onol, Y. O. Ilbey, F. F. Onol, E. Ozbek, B. Arslan and A. Akbas. J Urol 2009; 181: 1201-1205. J Urol. 2011 Feb;185(2):754-6; author reply 756.

F17. Önol F.F, Tanıdır Y, Önol S.Y, Köse O, Akbaş A, Özbek E. A comparison of the transobturator and retropubic mid-urethral sling procedures in the management of female stress urinary incontinence. Türk Ürol Dergisi 2008; 34(3): 325-331.

1. Ömer Bayrak, Ahmet Erbağcı, Haluk Şen, Sakıp Erturhan, Faruk Yağcı, İlker Seçkiner. Transvaginal repair of unrecognized bladder injury after transobturator tape surgery. Turkish Journal of Urology; 39(4): 277-80

F18. Metin A, Gürel S, Önol SY, Önol FF, Gücük A, Boran Ç, Dağıstan E. Ureteral quadruplication with three blind-ending branches. Int Urol Nephrol. 2013 Feb;45(1):69-71.

1. Desire AKABA, Joseph Marie MENDIMI NKODO, Pierre Joseph FOUDA, Jean Marie BOB’OYONO. Proximal Ureteral Quadruplication in Combination with Ureteral Cyst: a Case Report. Health Sci. Dis: Vol 14 (1) (March 2013)

F19. Simsek A, Onol SY, Kurt O. Treatment of urethral strictures in balanitis xerotica obliterans (BXO) using circular buccal mucosal meatoplasy: experience of 15 cases. Arch Ital Urol Androl. 2014 Mar 28;86(1):23-5.

F20. Erdem MR, Tepeler A, Gunes M, Sılay MS, Akman T, Akcay M, Armagan A, Onoı ŞY, Laparoscopic decortication of hilar renal cysts using LigaSure. JSLS. 2014 Apr-Jun;18(2):301-7.

1. Topaktas R, Tepeler A. How should we treat renal calculi accompanying to simple renal cyst? Urology. 2015 Feb;85(2):484.

G. Alınan sertifikalar

1. Tıp Doktoru Diploması 1970 (Türkiye)

2. Üroloji Tıpta Uzmanlık Diploması 1977 (Türkiye)

3. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Üroloji Sertifikası 2006 (Türkiye)

4. Çocuk Ürolojisi Diploması 2011 (Türkiye)