önol üroloji

Erkek cinselliği iki bölümde değerlendirilir. Partnere duyulan arzu ve erkeklik organının sertleşme gücü.

Cinsel Arzu (libido) Nedir?

Cinsel arzu, testis denilen erkek yumurtalıklarından salgılanan erkeklik hormonunun kontrolü altındadır. Bu da beyindeki hipofiz bezi ile ayarlanır. Testisteki hastalıklar ve beyindeki bu bezin hastalıklarında cinsel arzu sorunları oluşur.

Penis Nasıl Sertleşir?

Penis Nasıl Sertleşir

  • Ereksiyon beyinde başlar.
  • Görme, koklama, hissetme, işitme ve düşünme şeklindeki duyular sinir sistemini uyararak penisin damarlarına mesaj gönderir.
  • Atardamarlar (arterler) genişler, penisin içine kan pompalanır.
  • Toplardamarlar (venler) kapanır.
  • Kan penisin içinde geri dönemediği için hapsolur.
  • Penis sertleşir ve büyür.

Penisin sertleşmesi; resimde görüldüğü gibi iki adet yan yana süngersi silindir çubukların içine kan pompalanması ve bu kanın içeride hapsolması ile sağlanır. Sert bir penis içindeki basınç, 17 metre suyu yukarıya atma gücüne eşittir. Sertleşme; dokunma, görme, koku ve hayal gibi duyuların beyinde oluşturduğu kimyasallar aracılığı ile başlar. Bu kimyasallar, penise giden sinir ve damar ağlarını uyarır. Penis içine kan pompalanır. Kan içeride hapsolur. Erkeklik organı sertleşir. Cinsel uyarı kaybolunca penis içinde hapsolan kan geri boşalır ve sertleşme sona erer.

Penis Neden Sertleşmez

Günümüzde erkek cinselliğinin mekanizması tamamen çözümlenmiş ve tedavi basamakları belirlenmiştir. Kadın cinselliği ise üzerindeki yoğun çalışmalara rağmen gizemini büyük oranda korumaktadır. Penisin sertleşmesinde, penise gelen sinirsel iletim ve kan damarlarının bütünlüğünün sağlam olması şarttır. Eskiden sertleşme sorunlarının yüzde 90’ının psikolojik olduğu kabul edilir ve tedavi edilemezdi. Çalışmalar sayesinde artık sertleşme sorunlarının yüzde 90’ının organik nedenlere bağlı olduğu anlaşılmıştır. Pek çoğu tedavi edilebilmektedir. İktidarsızlığın tedavisi sebebe yöneliktir. Sinir iletimi ve kanlanma bozukluğunun düzeltilmesi gerekir. Hormonlarda, sinir iletiminde ve damar sisteminde bozukluk yapan hastalıklar ve ameliyatlar sertleşme kusuruna neden olurlar. Yaşlılık, sigara, şişmanlık, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, hareketsizlik, bazı kullanılan ilaçlar, penisin şekil bozuklukları ve hastalıkları, prostat ve mesane ameliyatları sertleşme bozuklukları yapan ana nedenlerdir. Bütün bunlara karşın iktidarsızlık tedavisi değişmez ve üç ana başlıkta uygulanır.

Sertleşme Sorunu Tedavisi

Sertleşme sorunu derecesine göre 3 yöntemle tedavi edilir. Bu yöntemlerin başarı oranı çok yüksektir. Bu 3 kendini ispatlamış tedavi yönteminden ayrı olarak penise vakum aleti uygulaması ve dışarıdan düşük dozda ultrason dalgaları verilmesi gibi ilave yöntemlerin başarı oranı çok düşüktür. Amerikan FDA sağlık kurumu tarafından PRP ve ESWT tedavileri başarılı tedavi yöntemleri olarak kabul görmemektedir. Kanıtlanmış tıpta asıl tedavi 3 basamak tedavisidir. 

Penis Sertleşmesinde İlaç Tedavisi

Sertleşme sorununda kullanılan ilaçlar kısa ve uzun etkili olarak iki gruba ayrılır. Kısa etkili olanlar 3-5 saat etkilidir. Cinsel ilişkiden önce alınır. Uzun etkili olanlar 24-36 saat etkilidir. Uzun etkili ilaç kullanıldığında 24 – 36 saat içerisinde cinsel uyarım oldukça penis defalarca sertleşebilir. Bu ilaçların halk arasında bilinenin aksine ciddi bir yan etkisi yoktur. Doktor kontrolünde güvenle alınabilir. Hastalar genelde kullanım yanlışlığından (doz ve zaman) dolayı bu tedavinin etki etmediğini düşünüler. Ancak hekim kontrolünde bu ilaçların doz ve zamanlarının ayarlanması dahilinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.

Bu mucizevi ilaçlar penise gelen kan akımını artırarak sertleşmeyi sağlamaktadır. Sertleşmeyi kolaylaştırmak için mutlaka, dokunma, görme, hayal gibi cinsel uyarıcılara ihtiyaç vardır. İktidarsızlıkta ilaç tedavisi iyi başarı veren bir yöntemdir. Ayrıca İlaç tedavisinin etkisini arttırmak içinde başka tedavi kombinasyonları uygulanır.

Penis Sertleşmesinde İğne Tedavisi

Penis Sertleşmesi İğne TedavisiPenisteki Korpus Kavernozum denilen iki adet süngersi cismin içine damar genişletici ilaçların enjekte edilmesi (papaverin, prostaglandin) doktor kontrolünde hastaya öğretilir. Ve hasta cinsel ilişki öncesi kendisi uygular. Yan etkisi yoktur. İnsülin iğnesi kullanımı tarzındadır. Öğrenmesi kolaydır. 2-3 saat içerisinde sertleşme kaybolmazsa doktor kontrolünde sertlik sonlandırılır.

 

Penil Protez Ameliyatı (Mutluluk Çubuğu)

Penil ProtezArtık penisin süngersi çubuklarında rezerv (sertleştirici doku) kalmadığında penil protez ameliyatı uygulanır. İlaçla tedaviye cevap veren hastalara yapılmamalıdır. Penil protez etkili bir yöntemdir. Mutluluk çubuğu (Penil Protez) 3 parçadan oluşur; iki adet silindir şeklinde penisi sertleştiren çubukları taklit eden bölüm, pompa ve rezervuar (depo). Skrotuma (testis torbası) yerleştirilen pompanın ucundaki düğmeye basılır. Penis sertleşme problemi ameliyatında karın içine yerleştirilen 50-60 cc’lik depodan sıvı, penisin içine yerleştirilen iki adet çubuğa pompalanır ve penisin sertleşmesi sağlanır. Cinsel birleşme sonunda testis torbasındaki pompaya tekrar basılarak penisin inmesi sağlanır. İktidarsızlığa kesin çözümdür. Penil protezin takılması operasyonu ince ve hassas bir ameliyattır. Deneyim gerektirir. Penil Protez ameliyatı hakkında daha fazla bilgi için Tıklayınız.

ESWT (Ultrasonik Şok Dalgası) Tedavisi

Son zamanlarda gündeme getirilmeye çalışılan uzaktan şok dalgaları ile penise düşük dozda ultrasonik şok dalgaları gönderilmesinin penis dokusunda yenilenme yaptığı varsayımından doğmuştur. Çoklu seanslarla hastaya uygulanır. Bazı olumlu cevap alındığı vakalarda bile iyilik hali 3 ayı geçmez. Genelde placebo etki dediğimiz psikolojik iyileşme halinden dolayı kısmi iyileşmeye sebep olur. Amerika’da FDA sağlık kurumu tarafından, ESWT tedavileri kanıtlanmış tedavi olarak kabul görmemektedir. Kanıtlanmış tıpta asıl tedavi 3 basamak tedavisidir.